IEC 62052-11 Thiết bị đo đếm điện

Yêu cầu chung, thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm – Phần 11: Thiết bị đo đếm

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2020-06-29
Phiên bản2.0
Ngôn ngữ có sẵnTiếng Anh
TC / SCTC 13 – Đo lường và điều khiển năng lượng điệnrss
ICS17.220.20 – Đo các đại lượng điện và từ
Ngày ổn định  Năm 2025

You cannot copy content of this page