1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN IATF 16949

$4500

Chứng nhận IATF 16949 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng ô tô, chứng nhận IATF 16949 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng trong chuỗi cung ứng ô tô dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế.

CHỨNG NHẬN IATF 16949 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

IATF 16949 được xuất bản vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 và thay thế ISO / TS 16949.

IATF 16949 cùng với yêu cầu của khách hàng ô tô áp dụng, yêu cầu ISO 9001: 2015 và ISO 9000: 2015 định nghĩa các yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng cơ bản đối với sản xuất ô tô và các tổ chức dịch vụ có liên quan.

Tiêu chuẩn này đã xác định yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cho việc thiết kế và phát triển, sản xuất, lắp ráp, cài đặt, và các dịch vụ của các sản phẩm liên quan đến ô tô bao gồm các sản phẩm có phần mềm nhúng.

Tiêu chuẩn QMS ô tô này nên được áp dụng trong chuỗi cung ứng ô tô.

Một số yếu tố khiến chứng nhận IATF 16949 hấp dẫn. Các công ty sản xuất ô tô lớn trên thế giới thừa nhận tiêu chuản này cho hệ thống quản lý chất lượng. Thành công của nó đã dẫn đến một bước tiến hướng tới sự phát triển của hệ thống quản lý chất lượng được chấp nhận trên toàn cầu.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn này rất nhiều, bao gồm nâng cao hiệu quả và chất lượng. Một số lợi ích được nêu ra ở đây:

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và quá trình
 • Cách tiếp cận hệ thống chất lượng chung trong chuỗi cung ứng để phát triển và nhất quán, đảm bảo rằng tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn
 • Nhấn mạnh vào phòng ngừa khuyết tật
 • Giảm biến động và tăng hiệu quả
 • Giảm đánh giá của nhiều bên giải phóng thời gian và tài nguyên của nhà cung cấp cho các hoạt động chất lượng khác và cơ hội cải tiến có thể tăng cường kinh doanh

Chứng nhận IATF 16949 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của IATF 16949, sẽ cấp chứng chỉ IATF 16949. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận IATF 16949.

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon