1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận ISO 14001:2015 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

Chứng nhận ISO 14001 – hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 – Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 có thể được bất kỳ tổ chức nào muốn sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí và giảm chi phí.

ISO 14001 đưa ra các tiêu chí cho Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS). Nó đưa ra một khuôn khổ mà công ty bạn có thể làm theo để nâng cao hiệu quả bằng cách giảm chi phí và cũng có lợi cho môi trường.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 đối với tổ chức của bạn:

 • Lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí
 • Nâng cao hình ảnh công ty và sự tín nhiệm
 • Theo dõi và kiểm soát hiệu quả của hoạt động đối với môi trường, bây giờ và trong tương lai
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện tại và trong tương lai
 • Nhân viên thân thiết với môi trường
 • Bảo vệ tài sản và cổ đông của công ty
 • Phát triển tiếp cận đối tác kinh doanh và khách hàng tiềm năng
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 cho khách hàng của bạn:

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ
 • Thành lập lòng tin và sự tín nhiệm
 • Giảm khiếu nại
 • Ngăn ngừa ô nhiễm và giảm lãng phí
 • Đảm bảo cho khách hàng quan tâm tích cực đến hoạt động môi trường mà họ đang làm việc với một công ty quảng bá một đạo đức môi trường chung

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 14001.

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

BẤM MUA HÀNG

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 14001:2015.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon