1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Chứng nhận ISO 22000:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

ISO 22000 Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Lợi ích chính của ISO 22000 là giúp cho các tổ chức trên toàn thế giới triển khai hệ thống HACCP cho ngành vệ sinh thực phẩm một cách thống nhất, được áp dụng cho mọi quốc gia và các sản phẩm thực phẩm.

Một lợi ích khác của ISO 22000 là hệ thống này mở rộng hướng tiếp cận thành công của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 9001 – hệ thống được triển khai rộng rãi trong mọi lĩnh vực nhưng không giải quyết cụ thể vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). ISO 22000 được xây dựng dựa trên giả định rằng các hệ thống ATTP hiệu quả được thiết kế, vận hành và liên tục cải tiến trong trong khuôn khổ một hệ thống quản lý có cấu trúc chặt chẽ và được tích hợp vào các hoạt động quản lý chung của tổ chức.

Mặc dù ISO 22000 có thể được triển khai độc lập nhưng nó cũng được thiết kế để tương thích với ISO 9001 và những công ty đã có chứng chỉ ISO 9001 sẽ dễ dàng mở rộng chứng nhận sang ISO 22000. Để giúp khách hàng làm được như vậy, ISO 22000 có một bảng thể hiện sự tương ứng của các yêu cầu giữa ISO 22000 và ISO 9001.

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thực phẩm cùng với đại diện của các tổ chức chuyên môn trên thế giới hợp tác với Uỷ ban Codex – một tổ chức do Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế thế giới xây dựng nhằm phát triển các tiêu chuẩn thực phẩm.

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

BẤM MUA HÀNG

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 22000:2018.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon