1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng. Chứng nhận ISO 50001:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 50001 : 2018

ISO 50001: CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành. Được áp dụng cho các tổ chức muốn tăng cường hiệu suất năng lượng và thực hiện Hệ thống Quản lý Năng lượng. Và để thể hiện chính sách năng lượng đã nêu của mình bằng cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng.

ISO 50001 quy định các yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng, bao gồm đo lường, lập hồ sơ và báo cáo, thiết kế và thực hiện mua sắm thiết bị, hệ thống, quá trình và nhân sự góp phần thực hiện quản lý năng lượng.

Những lợi ích của chứng nhận ISO 50001 – hệ thống quản lý năng lượng

 • Thúc đẩy cam kết của Tổ chức về Quản lý năng lượng bằng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả
 • Tăng sự tự tin của khách hàng, cộng đồng, nhân viên và Tổ chức chính quyền
 • Chứng nhận quốc tế được công nhận để nâng cao hình ảnh và uy tín của tổ chức
 • Lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh kinh doanh
 • Đạt được và chứng minh hiệu suất năng lượng và giảm chi phí thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
 • Tiết kiệm chi phí của tổ chức bằng cách sử dụng và tiêu thụ năng lượng hiệu quả,
 • Chứng minh hiệu quả năng lượng và sự tuân thủ,
 • Giảm tác động môi trường – khí carbon và khí nhà kính,
 • Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng vào các quy trình kinh doanh,
 • Tạo điều kiện thuận lợi khi ra quyết định trong thực tiễn mua sắm thiết bị, hệ thống, quá trình và nhân sự góp phần thực hiện hiệu suất năng lượng,
 • Là cơ sở cho đo đạc và báo cáo cải tiến năng lượng,
 • Cải thiện tính minh bạch và truyền thông về quản lý nguồn năng lượng
 • Hệ thống để đánh giá và triển khai các công nghệ hiệu suất năng lượng mới

Chứng nhận ISO 50001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 50001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 50001

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

BẤM MUA HÀNG

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 50001:2018.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

 

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon