1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng Chứng nhận ISO 9001:2015 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

Các tiêu chuẩn do ISO (International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên). Hoạt động của tổ chức này nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. ISO thành lập năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.

Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của của tổ chức chứng nhận đó.

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 9001: 2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Hình ảnh được nhận của công ty và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường;
 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng (các tiêu chuẩn trở thành yêu cầu hợp tác với các công ty lớn hơn);
 • Thành công hơn khi tham gia đấu thầu (tiêu chuẩn là tiêu chuẩn tham gia đấu thầu trong nước và quốc tế);
 • Khả năng tham gia vào thị trường mới và hợp tác với các công ty từ nước ngoài;
 • Trách nhiệm và nhận thức cao hơn của người lao động;
 • Tăng lợi nhuận;
 • Việc vận hành hiệu quả hơn và giảm tổn thất;
 • Đánh giá và lập hồ sơ công việc;
 • Sử dụng tốt hơn về thời gian và nguồn lực, và giảm thiểu các lỗi;
 • Nhận dạng tốt hơn sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • Cải tiến liên tục về chất lượng và hiệu quả.

Một trong những ưu điểm của ISO 9001: 2015 là khả năng áp dụng cho tất cả các loại hình hoạt động. Phát triển bằng cách áp dụng bảy nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng. Bảy nguyên tắc cơ bản tạo thành cơ sở mà ban giám đốc công nhận là một công cụ để điều hành một doanh nghiệp thành công.
Chứng nhận ISO 9001: 2015 làm nổi bật việc quản lý quy trình, đo lường, cải tiến liên tục, đạt được các mục tiêu và tăng cường cam kết quản lý.

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

BẤM MUA HÀNG

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

 

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon