1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký FDA

Các bước cần đăng ký FDA:

Thời gian đăng ký là 5 tuần:
1.Đăng ký số DUNS: 1~2 tuần
2.Đăng ký dịch vụ FDA: 2~3 Tuần
3.Kết quả nhận được là thông tin trên web (khách hàng sẽ được nhận thôngtin cần để vào Web xác nhận thông tin kết quả)
✓ Mã số DUNS: https://dunsregistered.com/
✓ Thông tin FDA: https://www.fda.gov/

Lưu ý :
Khẩu trang y tế,Khẩu trang vải,Đồ bảo hộ là sản phẩm cấp 1
(không dùng cho mục đích sử dụng trong phòng phẩu thuật )

a.Khi đăng ký FDA cho sản phẩm không yêu cầu thử nghiệm nhưng các nhà sản xuất phải tự đảm bảo cho chất lượng sản phẩm ứng với tính năng mà sản phẩm có được như hồ sơ chất lượng cơ sơ (vì khi xuất hàng sang Mỹ các bên có thẩm quyền liên quan có thể yêu cầu hồ sơ chứng minh chất lượng bất kỳ khi nào trong suốt 3 năm sản phẩm được xuất sang Mỹ.
b.Thời hạn sử dụng dịch vụ là 1 năm nếu không gia hạn thì tất cả các thông tin của Khách Hàng trên hệ thống FDA và cả Số DUNS sẽ bị hủy.

1.Nhận thông tin sản phẩm

a.Danh mục sản phẩm(tên và các loại model)

b.Mục đích sử dụng( liên quan y tế hay dùng thông thường)

c.Mô tả chi tiết sản phẩm(thành phần cấu tạo chất liệu)

2.Thông báo phí:

a.Phí năm đầu:
Phí đăng ký FDA
Phí dịch vụ tư vấn + tạo hồ sơ
Phí đăng ký đại diện mỹ
Phí đăng ký số duns

a.Phí năm sau: (TÍNH THEO THỜI ĐIỂM GIA HẠN)

Phí đăng ký FDA
Phí dịch vụ tư vấn + tạo hồ sơ
Phí đăng ký đại diện mỹ
Phí đăng ký số duns

Mọi chi tiết về đăng ký FDA xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về đăng ký FDA cho sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon