1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO IATF 16949

Được cấp chứng chỉ IATF 16949 cho cá nhân, bạn có thể trở thành một chuyên gia có tay nghề có khả năng giúp các tổ chức trong ngành công nghiệp ô tô ...

Category:

Đào tạo IATF 16949 Quản lý chất lượng ô tô

IATF 16949 là gì?

International Automotive Task Force (IATF) công bố IATF 16949 như là tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô. IATF 16949 được coi là một tiêu chuẩn sáng tạo, tập trung vào khách hàng và tích hợp các yêu cầu cụ thể của khách hàng về ô tô. IATF 16949 không phải là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng tách biệt nhưng nó được áp dụng như một bổ sung và kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quốc tế này phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chủ chốt khác và đưa ra yêu cầu Quản lý Chất lượng cho các tổ chức sản xuất và / hoặc dịch vụ các bộ phận ô tô và / hoặc phụ tùng liên quan.

Tại sao Hệ thống quản lý chất lượng – ngành công nghiệp ô tô quan trọng cho bạn?

Các tổ chức hoạt động trong ngành ô tô luôn có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và chất lượng để thành công. Được chứng chỉ IATF 16949 bạn sẽ giúp các tổ chức đạt được mức độ chất lượng, sự an toàn cao và giảm chi phí. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp bạn ngăn ngừa khuyết tật, giảm chất thải và các hoạt động không cần thiết. Như vậy, thể hiện cam kết của bạn đối với những thực hành tốt nhất về ô tô, giúp bạn nâng cao danh tiếng và có được cơ hội việc làm tốt hơn. IATF 16949 cho phép các cá nhân tồn tại trong ngành công nghiệp ô tô dễ dàng thích ứng với những thay đổi đang diễn ra và đáp ứng các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Ngoài ra, tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh đều phù hợp với chiến lược kinh doanh tương ứng nhằm đạt được sự phát triển bền vững và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và chất lượng.

Lợi ích của IATF 16949 Hệ thống quản lý chất lượng – ngành công nghiệp ô tô

Đạt được chứng chỉ IATF 16949 bạn sẽ có thể:

 • Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Giúp tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
 • Giúp tổ chức cung cấp sản phẩm an toàn hơn
 • Có được kiến thức về thực hành tốt nhất của ngành công nghiệp ô tô tăng hiệu quả
 • Giảm thiểu lãng phí
 • Loại bỏ các hoạt động không cần thiết
 • Tạo cơ hội việc làm mới

chứng nhận iso ts 16949

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo IATF 16949?

Được đào tạo IATF 16949 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô. Đó là lý do tại sao các khoá học của SIGMA CERT cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý chất lượng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Ms. Dung: 0918991146

Các khóa đào tạo của SIGMA CERT

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng cách tham dự các khóa đào tạo của SIGMA CERT về IATF 16949. Kiểm tra các khóa học bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức IATF 16949

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo nhận thức về IATF 16949 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về IATF 16949, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô và những lợi ích mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô theo yêu cầu của IATF 16949

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô theo yêu cầu của IATF 16949

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Ms. Dung: 0918991146

Đánh giá viên nội bộ IATF 16949

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ IATF 16949 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu về chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng – công nghiệp ô tô dựa trên IATF 16949
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của IATF 16949 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá chất lượng – công nghiệp ô tô
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về IATF 16949

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng – công nghiệp ô tô và IATF 16949
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Ms. Dung: 0918991146

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon