1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 13485

Đạt được chứng chỉ ISO 13485 cho thấy bạn đã hiểu đầy đủ các khái niệm và kỹ thuật trong việc cung cấp các thiết bị y tế chất lượng cao ....

Category:

Đào tạo ISO 13485 Hệ thống QLCL thiết bị y tế

ISO 13485 là gì?

Là một tiêu chuẩn quốc tế, ISO 13485 xác định các yêu cầu cho ngành công nghiệp thiết bị y tế. Tiêu chuẩn này được thành lập để các công ty sử dụng trong suốt vòng đời của các thiết bị y tế, từ sản xuất đến hậu sản xuất, bao gồm cả ngừng hoạt động và thải bỏ. Tuy nhiên, ISO 13485 cũng có thể được vận hành bởi các bên khác như các tổ chức chứng nhận có thể hỗ trợ trong quá trình chứng nhận. ISO 13485 phục vụ như một công cụ để các tổ chức phát triển và duy trì các quy trình hiệu quả. Các tổ chức đang phấn đấu để cải tiến liên tục sẽ được hưởng lợi từ tiêu chuẩn này bằng cách thể hiện năng lực cung cấp thiết bị y tế an toàn và đạt được sự tin tưởng của khách hàng.

Tại sao Hệ thống QLCL thiết bị y tế quan trọng cho bạn?

Có chứng chỉ ISO 13485 xác nhận quyết tâm của bạn để cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ cho công ty của bạn và / hoặc khách hàng. Đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành mô hình ISO 13485 thể hiện cam kết của bạn để giúp công ty đảm bảo cải tiến liên tục và các quy trình làm việc tốt hơn. Nó cũng chỉ ra rằng bạn hiểu được tầm quan trọng của sự an toàn và hiệu quả của các thiết bị y tế và làm thế nào để một hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế có thể đảm bảo, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Tương tự như vậy, nó có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội mới, chẳng hạn như làm việc cho các công ty lớn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Các công ty này sẽ đánh giá kiến thức và chuyên môn của bạn về tiêu chuẩn này, đồng thời giúp bạn nâng cao thu nhập tiềm năng.

Lợi ích của ISO 13485 Hệ thống QLCL thiết bị y tế

Có được chứng chỉ ISO 13485 giúp bạn:

 • Tăng số cơ hội việc làm
 • Tạo kết nối kinh doanh mới
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Tăng hiệu quả và giảm chi phí
 • Cung cấp chuyên môn về cải tiến quy trình làm việc
 • Cung cấp các thiết bị y tế an toàn và hiệu quả hơn
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO 13485?

Được chứng nhận ISO 13485 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý chất lượng thiết bị y tế. Đó là lý do tại sao các khoá học được công nhận của TNV cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý chất lượng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO 13485. Kiểm tra các khóa học bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức ISO 13485 – Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 13485 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 13485, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế và những lợi ích mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý chất lượng thiết bị y tế

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý chất lượng thiết bị y tế

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế theo yêu cầu của ISO 13485

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế theo yêu cầu của ISO 13485

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên nội bộ ISO 13485

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 13485 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu về chất lượng thiết bị y tế
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng thiết bị y tế

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế dựa trên ISO 13485
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 13485 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá chất lượng thiết bị y tế
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 13485

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế và ISO 13485
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên trưởng ISO 13485

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 13485 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng thiết bị y tế

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng thiết bị y tế dựa trên ISO 13485
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 13485 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá quản lý chất lượng
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá quản lý chất lượng thiết bị y tế
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 13485 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế và ISO 13485
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon