1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 22000

ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Quản lý an toàn thực phẩm cung cấp cách tiếp cận phòng ngừa về cách xác định và kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm và đảm bảo sự an toàn của thực phẩm toàn cầu ...

Category:

Đào tạo ISO 22000 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận trên toàn cầu, trong đó nêu rõ các yêu cầu đối với các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Được ban hành vào năm 2005, tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia vào chuỗi thức ăn, với mục tiêu chính là đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn đưa ra một khung làm hài hoà tất cả các bộ phận của chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng và giúp bạn giảm nguy cơ thực phẩm, kiểm soát rủi ro và ngăn ngừa ô nhiễm.

Tại sao quản lý an toàn thực phẩm lại quan trọng cho bạn?

Quản lý An toàn Thực phẩm đã trở thành tiêu đề của nhiều bài viết trên toàn thế giới và nếu các doanh nghiệp chọn bỏ qua nó, họ sẽ phải chịu hậu quả. Đạt được chứng nhận ISO 22000, bạn sẽ chứng minh cam kết của bạn về an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm tương ứng.

Đạt chứng nhận ISO 22000, bạn sẽ chứng minh sự cống hiến của bạn đối với an toàn thực phẩm cho khách hàng và các bên liên quan. Hơn nữa, bạn sẽ được công nhận trên toàn thế giới về Quản lý An toàn Thực phẩm, trong đó bạn sẽ học tất cả các quy trình và chính sách cần thiết để giảm thiểu rủi ro và nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch. Điều này giúp bạn có một lợi thế cạnh tranh bằng cách nâng cao danh tiếng thương hiệu của bạn và dẫn đến tiềm năng tăng thị trường kinh doanh.

Lợi ích của ISO 22000 Quản lý an toàn thực phẩm

Khi được chứng nhận ISO 22000 bạn sẽ có thể:

 • Tăng lợi nhuận
 • Kiểm soát và loại bỏ rủi ro an toàn thực phẩm
 • Liên tục cải tiến các quy trình cần thiết để cung cấp thực phẩm an toàn
 • Xây dựng lòng tin của khách hàng về khả năng của bạn để kiểm soát bất kỳ mối nguy về an toàn thực phẩm
 • Đảm bảo an toàn thực phẩm bền vững
 • Thúc đẩy thương mại quốc tế
khóa đào tạo ISO 22000

Đào tạo ISO 22000

Làm cách nào để tôi bắt đầu học về ISO 22000?

Với sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm an toàn của khách hàng và các thành phần thực phẩm an toàn của các nhà chế biến thực phẩm, việc chứng nhận ISO 22000 đang trở thành điều cần thiết cho mọi tổ chức. Đạt chứng nhận ISO 22000, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có các yêu cầu cần thiết và bạn sẽ nâng cao lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm của bạn. Đó là lý do tại sao, các chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chứng chỉ ISO 22000 càng nhanh chóng càng tốt và bạn nhận được sự trợ giúp cần thiết để thực hiện từng bước của quy trình.

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO 22000. Kiểm tra các khóa học đào tạo bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức ISO 22000

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo giới thiệu về ISO 22000 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 22000, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm và những lợi ích mà các doanh nghiệp, xã hội và các chính phủ có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý an toàn thực phẩm
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo yêu cầu của ISO 22000

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu của ISO 22000

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên nội bộ ISO 22000

Tại sao bạn tham dự??

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22000 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (FSMS)
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình kiểm toán hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của FSMS
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý An toàn thực phẩm

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (FSMS) dựa trên ISO 22000
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi kiểm toán hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 22000 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá FSMS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá FSMS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 22000

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) và ISO 22000
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên trưởng ISO 22000

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 22000 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (FSMS) bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (FSMS)
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của FSMS
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho kiểm toán Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý An toàn thực phẩm

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm (FSMS) dựa trên ISO 22000
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 22000 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá FSMS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá FSMS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 22000 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) và ISO 22000
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon