1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 45001

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Học cách làm giảm nguy cơ tại nơi làm việc, bảo vệ sự an toàn, sức khoẻ và phúc lợi của những người làm việc tại nơi làm việc của bạn ....

Category:

Đào tạo ISO 45001 Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới được phát triển, trong đó đưa ra các yêu cầu về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô, với mục đích là để quản lý việc phòng ngừa thương tích, bệnh tật và tử vong ở nơi làm việc. Ngoài ra, ISO 45001 nhằm mục đích thiết lập một môi trường làm việc an toàn và cải thiện liên tục về sức khoẻ và an toàn lao động. ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 và sẽ trở thành tiêu chuẩn “đi” tiếp theo cho sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

Tại sao quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp lại quan trọng cho bạn?

Bất kể bạn đang ở trong ngành công nghiệp nào, tai nạn gây ra thương tích hoặc các vấn đề liên quan đến sức khoẻ sẽ luôn xảy ra. Do đó, cho dù bạn là nhân viên, người quản lý hoặc chủ doanh nghiệp, bạn sẽ luôn luôn chia sẻ cùng một mục tiêu-giảm thiểu số lượng thương vong tại nơi làm việc. ISO 45001 cung cấp cho bạn một khuôn khổ để xác định, kiểm soát và ngăn ngừa thương tích liên quan đến công việc.

Đạt được chứng nhận ISO 45001, bạn sẽ chứng minh rằng bạn quan tâm đến phúc lợi của nhân viên và bạn liên tục nỗ lực để nâng cao phúc lợi của họ. Hơn nữa, bạn sẽ nhận được một chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu về Quản lý Sức khoẻ và An toàn Lao động, chứng minh rằng bạn đã biết các chính sách và quy trình cần thiết để giảm thương tích trong công việc. Bạn cũng sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cải thiện danh tiếng của thương hiệu và tăng khả năng của mình.

Lợi ích của ISO 45001 Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Đạt được chứng chỉ ISO 45001 bạn sẽ có thể:

 • Giảm các thương tích liên quan đến công việc, bệnh tật và tử vong
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro OH & S
 • Cải thiện hiệu quả và năng lực OH & S
 • Bảo vệ và nâng cao danh tiếng thương hiệu
 • Chuyển đổi hoạt động từ phát hiện sang chế độ phòng ngừa
 • Cải thiện sự tuân thủ với các văn bản pháp luật hiện hành

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO 45001?

Được chứng nhận ISO 45001 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Đó là lý do tại sao các khoá học được công nhận của TNV cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO 45001. Kiểm tra các khóa học đào tạo bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

* Phiên bản mới nhất của khóa đào tạo ISO 45001 hiện đang được xây dựng và sẽ có ngay khi phát hành bản tiêu chuẩn ISO 45001.

Nhận thức ISO 45001

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo giới thiệu về ISO 45001 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 45001, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và những lợi ích mà các doanh nghiệp, xã hội và các chính phủ có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên nội bộ ISO 45001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 45001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình kiểm toán hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của OHS
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp dựa trên ISO 45001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi kiểm toán hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 45001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá OHS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá OHS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 45001

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và ISO 45001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên trưởng ISO 45001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 45001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của OHS
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho kiểm toán Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp dựa trên ISO 45001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 45001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá OHS
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá OHS
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 45001 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và ISO 45001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon