1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 50001

Đạt được chứng chỉ ISO 50001 giúp bạn có khả năng để hỗ trợ các tổ chức trong việc cắt giảm chi phí năng lượng và như vậy cải thiện năng lượng tổng thể ... [institute_enquiry_form]

Category:

Đào tạo ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001 là gì?

Là tiêu chuẩn quốc tế, ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với các tổ chức để phát triển, thực hiện và cải tiến Hệ thống Quản lý Năng lượng. Điều này cho phép các tổ chức tuân theo một khuôn khổ cụ thể giúp họ đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu năng, hiệu quả, sử dụng và tiêu thụ năng lượng. Tiêu chuẩn này chỉ rõ các phép đo, tài liệu và báo cáo, cho phép các tổ chức giám sát tiến trình của các quá trình và nhân viên của họ đối với hiệu năng năng lượng. ISO 50001 đòi hỏi các tổ chức phải thiết lập các chính sách mới cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả, thiết lập mục tiêu và mục đích để đáp ứng các chính sách đó và xem xét các tác động của chúng; thực sự cố gắng để đạt được những cải tiến liên tục về quản lý năng lượng

Tại sao quản lý năng lượng quan trọng cho bạn?

Năng lượng là yếu tố quyết định đối với hoạt động của tổ chức và có thể gây ra chi phí lớn bất kể hoạt động của nó. Quản lý Năng lượng cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng năng lượng trong suốt chuỗi cung ứng của tổ chức, từ nguyên liệu thô đến tái chế. Ngoài chi phí, việc sử dụng năng lượng cũng góp phần làm thay đổi khí hậu. Việc tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế có thể mất thời gian; mọi tổ chức nên mong muốn tiêu thụ và sử dụng năng lượng hiệu quả. Ngoài ra, các tổ chức nên cố gắng nâng cao nhận thức của nhân viên đối với việc bảo tồn năng lượng. Được đào tạo về ISO 50001, bạn sẽ có được những kỹ năng cần thiết giúp bạn hiểu được những tác động tích cực của tiêu chuẩn này. Tương tự như vậy, bạn sẽ giúp tổ chức sử dụng hiệu quả năng lượng, sớm trở thành tổ chức thân thiện với môi trường.

Lợi ích của ISO 50001 Quản lý năng lượng

Được chứng chỉ đào tạo ISO 50001 bạn sẽ có thể:

 • Tăng hiệu suất năng lượng
 • Góp phần giảm chi phí
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Tăng hiệu quả
 • Thúc đẩy thực hành năng lượng tốt nhất
 • Cải thiện hiệu suất năng lượng
 • Thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường
 • Giúp tổ chức cải thiện danh tiếng
 • Hỗ trợ tổ chức quản lý năng lượng
 • Đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO 50001?

Được đào tạo ISO 50001 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý năng lượng trong tổ chức. Đó là lý do tại sao các khoá học của SIS CERT cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý năng lượng.

Liên hệ với chúng tôi:

Chị Dung:

+ 0918991146

+ 02838881987

Các khóa đào tạo của SIS CERT

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý năng lượng bằng cách tham dự các khóa đào tạo của SIS CERT về ISO 50001. Kiểm tra các khóa học bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức ISO 50001

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo nhận thức về ISO 50001 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý năng lượng.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 50001, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý năng lượng và những lợi ích mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý năng lượng
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý năng lượng

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý năng lượng
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý năng lượng

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý năng lượng theo yêu cầu của ISO 50001

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý năng lượng theo yêu cầu của ISO 50001

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Ms. Dung: 0918991146

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 50001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Năng lượng bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Năng lượng
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý năng lượng
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu về năng lượng
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Năng lượng

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Năng lượng dựa trên ISO 50001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 50001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá hệ thống quản lý năng lượng
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá năng lượng
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 50001

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý năng lượng và ISO 50001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Ms. Dung: 0918991146

Đánh giá viên trưởng ISO 50001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 50001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý năng lượng bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của SIGMA CERT, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý năng lượng
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của quản lý năng lượng
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho đánh giá Hệ thống Quản lý Năng lượng
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý năng lượng

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Năng lượng dựa trên ISO 50001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 50001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá quản lý chất lượng
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá quản lý năng lượng
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 50001 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý năng lượng và ISO 50001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu với bước đầu tiên:

Ms. Dung: 0918991146

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon