1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO 9001

Có chứng chỉ TNV ISO 9001 Chứng minh cam kết của bạn về Chất lượng và sự tập trung của bạn vào sản phẩm hoặc chất lượng dịch vụ ....

Category:

Đào tạo ISO 9001 Quản lý Chất lượng

ISO 9001 là gì?

Là tiêu chuẩn quốc tế, ISO 9001 xác định các yêu cầu cho các tổ chức muốn đảm bảo cải tiến liên tục và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. ISO 9001 được thiết kế đặc biệt để phục vụ như một khuôn khổ hướng dẫn cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành công nghiệp vì nó cung cấp sự tập trung khách hàng vững chắc, đó là phân phối hàng hoá và dịch vụ chất lượng, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng. Việc thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng là một quyết định chiến lược cho các tổ chức có khuynh hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình và tạo cơ sở vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững. Tiêu chuẩn này hỗ trợ các tổ chức và / hoặc các chuyên gia lập kế hoạch các quy trình, tương tác và có tư duy dựa trên rủi ro.

Tại sao Quản lý Chất lượng quan trọng cho bạn?

Chứng nhận ISO 9001 được coi là một tài sản mạnh mẽ cho bất kỳ tổ chức nào. Đáp ứng các nhu cầu và mong đợi trong tương lai là một thách thức lớn cho các tổ chức hoạt động trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, đặc biệt trong môi trường ngày càng năng động ngày nay. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức, điều quan trọng là phải hiểu được sự cần thiết phải thuê chuyên gia về Hệ thống Quản lý Chất lượng. Bằng cách áp dụng ISO 9001, các chuyên gia được chứng nhận sẽ giúp các tổ chức áp dụng các thực tiễn cải tiến liên tục và cung cấp cho họ các kỹ thuật thiết yếu để cải tiến các quy trình làm việc của họ. Do hiệu quả tăng lên, tất cả các quy trình trong tổ chức sẽ được căn cứ và hiểu rõ. Hơn nữa, năng suất sẽ tăng lên và chi phí sẽ giảm. ISO 9001 giúp các tổ chức xác định và giải quyết các rủi ro của tổ chức và đạt được sự hài lòng của khách hàng. Và cũng giúp các tổ chức tăng cường sự hiện diện toàn cầu vì nhiều khách hàng yêu cầu tổ chức phải được chứng nhận ISO 9001 trước khi tiến hành kinh doanh.

Lợi ích của ISO 9001 Quản lý chất lượng

Được chứng nhận ISO 9001 bạn sẽ có thể:

 • Có được chuyên môn về Hệ thống Quản lý Chất lượng
 • Giúp tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng
 • Giúp tổ chức giảm chi phí
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Tăng hiệu quả
 • Hỗ trợ tổ chức tập trung vào tư duy dựa trên rủi ro
 • Đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức
 • Cải thiện hiệu quả làm việc
 • Hợp lý hóa các hoạt động của tổ chức
 • Tăng hiệu quả của việc quản lý chuỗi cung ứng

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO 9001?

Được chứng nhận ISO 9001 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý chất lượng. Đó là lý do tại sao các khoá học được công nhận của TNV cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý chất lượng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO 9001. Kiểm tra các khóa học bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức ISO 9001

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo giới thiệu về ISO 9001 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý Chất lượng.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO 9001, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý Chất lượng và những lợi ích mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý chất lượng
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý chất lượng

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý chất lượng

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của ISO 9001

Ngày 2: Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của ISO 9001

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 9001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu về chất lượng
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng dựa trên ISO 9001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi kiểm toán hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 9001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá chất lượng
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 9001

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng và ISO 9001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Đánh giá viên trưởng ISO 9001

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO 9001 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ và bên ngoài theo quy trình chứng nhận ISO 19011. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá, giao tiếp với khách hàng và giải quyết xung đột.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu của quản lý chất lượng
 • Các chuyên gia kỹ thuật đang tìm kiếm sự chuẩn bị cho đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng dựa trên ISO 9001
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm đánh giá và đánh giá
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 9001 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá quản lý chất lượng
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá quản lý chất lượng
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận
 • Bài kiểm tra thực hành tương tự như kỳ thi chứng chỉ

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO 9001 và hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc đánh giá.

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng và ISO 9001
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá
Ngày 3: Các hoạt động đánh giá hiện trường
Ngày 4: Kết thúc đánh giá
Ngày 5: Thi cấp chứng chỉ

Liên hệ với chúng tôi để báo giá:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon