1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐÀO TẠO ISO/IEC 17025

Bằng cách vượt qua kỳ thi về ISO / IEC 17025, bạn sẽ chứng minh được khả năng của mình trong việc hỗ trợ phòng thí nghiệm của bạn về năng lực kỹ thuật và có thể ...

Category:

Đào tạo ISO/IEC 17025:2017 hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025:2017 là gì?

Thuật ngữ IEC là viết tắt của Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế (International Electrotechnical Commission), hợp tác với ISO tạo ra một hệ thống cụ thể cho tiêu chuẩn hóa toàn cầu. ISO / IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Nó được thành lập với mục đích cung cấp chất lượng và cải tiến các quy trình trong phòng thí nghiệm. Hiện nay phiên bản mới nhất là ISO/IEC 17025:2017.

Tại sao quản lý phòng thí nghiệm quan trọng cho bạn?

Đạt được chứng chỉ ISO / IEC 17025:2017 thể hiện cam kết của bạn để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Khi được đạo tạo, bạn sẽ giúp công ty của bạn trở nên thành thạo kỹ thuật và tạo ra dữ liệu kiểm tra và hiệu chuẩn chính xác. Ngoài ra, bạn sẽ có thể tăng cơ hội việc làm của bạn bởi vì có rất nhiều phòng thí nghiệm lớn sẽ đánh giá cao kiến thức toàn diện của bạn như là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Trên thực tế, nhiều tổ chức đã bắt đầu cung cấp hợp đồng chỉ với các chuyên gia và phòng thí nghiệm được chứng nhận, vì phần lớn khách hàng muốn nhận dịch vụ từ các phòng thí nghiệm được chứng nhận.

Lợi ích của ISO/IEC 17025:2017 Hệ thống quản lý PTN

Khi đạt được chứng chỉ đào tọ về ISO/IEC 17025: 2017 bạn sẽ có thể:

 • Cải thiện danh tiếng của bạn
 • Tạo kết nối kinh doanh mới
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Tăng hiệu quả phòng thí nghiệm
 • Có được nhiều hợp đồng để thử nghiệm và hiệu chuẩn
 • Cung cấp khả năng cải tiến quy trình làm việc
 • Cung cấp kết quả thí nghiệm đáng tin cậy và hiệu quả hơn
 • Đạt được độ tin cậy của khách hàng

Làm thế nào tôi bắt đầu với đào tạo ISO/IEC 17025:2017?

Được đào tạo ISO/IEC 17025:2017 là một yếu tố then chốt trong việc chứng tỏ khả năng quản lý chất lượng phòng thí nghiệm. Đó là lý do tại sao các khoá học của TNV-SIGMA CERT cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện năng lực quản lý chất lượng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Mr. Tam: 0932023406

Email: Tamvan68@gmail.com

Các khóa đào tạo của TNV

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm bằng cách tham dự các khóa đào tạo của TNV về ISO/IEC 17025:2017. Kiểm tra các khóa học bên trên và tìm một khóa phù hợp với bạn nhất.

Nhận thức ISO/IEC 17025:2017

Tại sao bạn tham gia?

Khóa đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025:2017 giúp bạn hiểu được các khái niệm cơ bản về Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm.

Bằng cách tham dự khóa học Nhận thức về ISO/IEC 17025:2017, bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của một Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm và những lợi ích mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng có thể đạt được.

Ai nên tham gia?

 • Các cá nhân quan tâm đến Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
 • Hiểu được các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

Yêu cầu tiên quyết

Không

Chương trình đào tạo

Ngày 1:

Hiểu, diễn giải và áp dụng ISO / IEC 17025: 2017

Yêu cầu về cấu trúc

Bài tập 1 Sơ đồ tổ chức

Yêu cầu chung

Tính khách quan và bảo mật

Bài tập 2 tính khách quan

Yêu cầu nguồn lực

Nhân sự

Bài tập 3 nhân viên

Cơ sở vật chất, thiết bị, hiệu chuẩn và chất chuẩn

Liên kết chuẩn đo lường

Quản lý các dịch vụ được cung cấp bên ngoài

Bài tập 4 Các dịch vụ được cung cấp bên ngoài

Ngày 2:

Yêu cầu qúa trình

Xem xét yêu cầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng

Lựa chọn, xác nhận giá trị sử dụng các phương pháp

Đánh giá độ không đảm bảo đo

Bài tập 5 Xác nhận phương pháp

Lấy mẫu

Xử lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Bài tập 6 Xử lý mẫu thử nghiệm / hiệu chuẩn

Đảm bảo chất lượng kết quả Báo cáo kết quả, phát biểu sự phù hợp, ý kiến và giải thích

Kiểm soát dữ liệu – quản lý thông tin

Yêu cầu quản lý

Yêu cầu về hệ thống quản lý và tài liệu

Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

Các hành động nhằm giải quyết các rủi ro, cơ hội và cải tiến

Các công việc không phù hợp và khiếu nại

Đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo

Đánh giá viên nội bộ ISO/IEC 17025:2017

Tại sao bạn tham dự?

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO/IEC 17025:2017 cho phép bạn phát triển chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm bằng cách áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và kỹ thuật đánh giá được công nhận rộng rãi.

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ. Dựa trên các bài tập thực hành, bạn sẽ có thể làm chủ các kỹ thuật đánh giá và trở nên có đủ năng lực để quản lý chương trình đánh giá, nhóm đánh giá.

Với Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ của TNV, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có khả năng và năng lực để đánh giá các tổ chức dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Ai nên tham dự?

 • Đánh giá viên mong muốn đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm
 • Các nhà quản lý hoặc các chuyên gia tư vấn muốn tìm hiểu quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
 • Cá nhân có trách nhiệm duy trì sự phù hợp với yêu cầu về chất lượng phòng thí nghiệm
 • Chuyên gia tư vấn Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm

Mục tiêu học tập

 • Hiểu được các hoạt động của Hệ thống Quản lý Chất lượng phòng thí nghiệm dựa trên ISO/IEC 17025:2017
 • Hiểu được vai trò của đánh giá viên trong việc: lập kế hoạch, lãnh đạo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011
 • Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 trong bối cảnh của một cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
 • Có được năng lực của đánh giá viên để: lập kế hoạch đánh giá, hướng dẫn đánh giá, báo cáo dự thảo, và theo dõi đánh giá theo ISO 19011

Phương pháp đào tạo

 • Việc đào tạo này dựa trên lý thuyết và thực tiễn tốt nhất được sử dụng trong đánh giá chất lượng phòng thí nghiệm
 • Các buổi thuyết trình được minh họa bằng các ví dụ dựa trên các case studies
 • Các bài tập thực hành được dựa trên một nghiên cứu tình huống bao gồm các trò chơi nhập vai và thảo luận

Yêu cầu tiên quyết

Hiểu biết cơ bản về ISO/IEC 17025:2017

Chương trình đào tạo

Ngày 1: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm và ISO/IEC 17025:2017
Ngày 2: Các nguyên tắc đánh giá, chuẩn bị và thực hiện một cuộc đánh giá

 

One Response to ĐÀO TẠO ISO/IEC 17025
 1. Comment *cho mình lịch đào tạo khóa ISO/IEC 17025 khi nào khai khóa


[top]

Leave a Reply

[institute_enquiry_form]
Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon