1
Bạn cần hỗ trợ?

QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỨNG NHẬN GMP

Chứng nhận GMP - thực hành sản xuất tốt. Chứng nhận GMP giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

$800

CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng nhận HACCP - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Chứng nhận HACCP giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

CHỨNG NHẬN FSSC 22000

Chứng nhận FSSC 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Chứng nhận FSSC 22000 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

CHỨNG NHẬN ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Chứng nhận ISO 22000:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.


Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon