Chứng nhận ISO 14064 | SIS CERT chứng nhận ISO 14064:2018 được công nhận IAS, IAF

Chứng nhận ISO 14064 | SIS CERT chứng nhận ISO 14064:2018 được công nhận IAS, IAF

Biến đổi khí hậu được xác định là một trong những thách thức chính mà các quốc gia, chính phủ, hệ thống kinh tế và người dân phải đối mặt trong những thập kỷ tới. Biến đổi khí hậu có những tác động đến cả con người và các hệ thống tự nhiên và có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất và các hoạt động kinh tế.
Do đó ISO 14064 đã được hình thành phát triển và thực hiện ở cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương nhằm hạn chế nồng độ khí nhà kính (GHG) trong bầu khí quyển của Trái đất. Các sáng kiến này dựa trên định lượng KNK, về giám sát, báo cáo và xác minh phát thải KNK và loại bỏ chúng.
Chương trình dành cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp sản phẩm và dịch vụ và những ai muốn định lượng lượng khí thải nhà kính liên quan đến vòng đời của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp (Dấu chân các-bon), và truyền đạt kết quả ra bên ngoài.
Một số lĩnh vực đã tham gia với sự quan tâm đặc biệt, bao gồm ngành công nghiệp thực phẩm, lĩnh vực chất tẩy rửa, các tổ chức biểu tình và sự kiện, và tất cả các tổ chức có hoạt động hướng đến người tiêu dùng cuối cùng.
Khung pháp lý cần tham khảo để đạt được chứng nhận về lượng khí thải carbon trên toàn cầu là ISO 14064-1 minh họa các nguyên tắc và yêu cầu, cấp độ của tổ chức, đối với việc định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính (GHG) và loại bỏ. Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh việc kiểm kê khí nhà kính của một tổ chức.

TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14064:2018 

Tiêu chuẩn ISO 14064
Tiêu chuẩn ISO 14064

ISO 14064:2018 là gì?

ISO 14064 là một phần bổ sung cho bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14000. Các chính phủ và các ngành công nghiệp có thể sử dụng các tiêu chuẩn này để giảm phát thải KNK (Khí Nhà Kính), quản lý dấu chân các-bon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.

ISO 14064 có các vấn đề như :

 1. Việc hoàn thành ISO 14064, cùng với việc tính toán và thiết lập Dấu chân Carbon của bạn góp phần vào chứng nhận ISO 14001.
 2. ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là nhà phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất thế giới.
 3. Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Môi trường ISO 14000 nhằm hỗ trợ các tổ chức quản lý tác động môi trường đối với các hoạt động kinh doanh của họ và không ngừng cải thiện hoạt động môi trường của họ.
 4. ISO 14064 cung cấp cho các tổ chức các công cụ cho các chương trình đo lường, định lượng và giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và đạt được tính trung lập của cacbon.
 5. ISO 14064 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và sẽ cung cấp một chiến lược môi trường toàn diện cho các tổ chức tham gia vào các chương trình tự nguyện và có quy định để bù đắp lượng khí thải của họ.

Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 14064:2018 không?  

Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi Hội đồng Carbon toàn cầu (Global Carbon Council – GCC) cho hoạt động đánh giá chứng nhận ISO 14064:2018 . Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 14064:2018 

Một vài chi tiết về ISO 14064

ISO 14064 là một giao thức bù đắp. Đây là một chuẩn mực kế toán dự án KNK độc lập, tự nguyện và có chủ ý trung lập về chính sách. 

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần:

 • ISO 14064-1 quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê KNK của một tổ chức.
 • ISO 14064-2  quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án KNK, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa KNK liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện dự án KNK và quản lý chất lượng dữ liệu.
 • ISO 14064-3:  quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn cho những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và / hoặc xác minh các khẳng định về khí nhà kính (GHG). Nó có thể được áp dụng để định lượng tổ chức hoặc dự án KNK, bao gồm định lượng, giám sát và báo cáo KNK được thực hiện theo ISO 14064-1 hoặc ISO 14064-2.

Tiêu chuẩn ISO 14064 (xuất bản năm 2006 và đầu năm 2007) là một phần của bộ Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp cho các chính phủ, doanh nghiệp, khu vực và các tổ chức khác một bộ công cụ tích hợp cho các chương trình nhằm đo lường, định lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Các tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức tham gia vào các kế hoạch kinh doanh khí thải bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.

ISO 14064: 2006 là một tiêu chuẩn ba phần bao gồm một tập hợp các tiêu chí xác minh và tính toán KNK. Các tiêu chuẩn xác định thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc quản lý, báo cáo và xác minh thông tin và dữ liệu khí nhà kính. Việc sử dụng các phương pháp tiếp cận được tiêu chuẩn hóa để tính toán và xác minh dữ liệu phát thải phải đảm bảo rằng một tấn CO2, ví dụ, luôn giống nhau ở bất cứ nơi nào nó xảy ra. Do đó, những điều không chắc chắn xung quanh các tuyên bố về phát thải phải được so sánh trên toàn cầu và các nhóm người dùng cuối như chính phủ, thương nhân thị trường và các bên liên quan khác có thể dựa vào dữ liệu được trình bày và các tuyên bố được đưa ra.

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 14064:2018

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14064:2018 cần thực hiện:

1. Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 14064:2018, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 14064.

2. Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.  

3. Thực hiện khảo sát, thu thập các số liệu phát thải Khí nhà kính và Lập Báo cáo.

4. Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lí khí nhà kính

5. Mời tổ chức bên ngoài đánh giá cấp chứng nhận ISO 14064:2018

Lợi ích của chứng nhận ISO 14064:2018

ISO 14064 nhằm mang lại lợi ích cho các tổ chức, những người đề xuất dự án và các bên liên quan khác trên toàn cầu bằng cách cung cấp sự rõ ràng và nhất quán cho việc định lượng, giám sát, báo cáo và xác nhận hoặc kiểm kê KNK hoặc các dự án liên quan đến KNK. Đặc biệt, việc sử dụng tiêu chuẩn cho phép:

 • Tăng cường tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng KNK
 • Nâng cao độ tin cậy, tính nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát và báo cáo KNK, bao gồm giảm phát thải và tăng cường loại bỏ trong các dự án liên quan đến KNK
 • Đáp ứng được yêu cầu của luật pháp và các đối tác/ khách hàng
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK của một tổ chức
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các dự án liên quan đến KNK
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng giám sát những thay đổi về hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải và tăng loại bỏ KNK
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ các khoản tín dụng và trao đổi các đơn vị giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK 

Những lợi ích chính cần đạt được là:

 • Đo điểm chuẩn giữa các sản phẩm và dịch vụ tương tự
 • Dễ dàng đánh giá cấu hình sản phẩm thay thế, cung cấp và phương pháp sản xuất
 • Trong việc lựa chọn nguyên liệu và lựa chọn nhà cung cấp trên cơ sở phát thải khí nhà kính liên quan đến chúng
 • Cơ sở kiến thức để khởi xướng các dự án giảm phát thải khí nhà kính và lượng hóa các kết quả đạt được
 • Xác định các cơ hội để tiết kiệm chi phí năng lượng
 • Chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan cam kết thực sự đối với trách nhiệm với môi trường và xã hội
 • Các lợi thế cạnh tranh có thể có (ví dụ: Mua sắm công xanh)
 • Dễ dàng thích ứng với các yêu cầu trong trường hợp đưa ra các chương trình hoặc các quy định bắt buộc
 • Thúc đẩy tính nhất quán, minh bạch và đáng tin cậy trong định lượng, giám sát, báo cáo và giảm thiểu KNK
 • Xác định và quản lý các khoản nợ, tài sản và rủi ro liên quan đến KNK
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán các khoản hỗ trợ hoặc tín dụng KNK
 • Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình hoặc chương trình KNK có thể so sánh và nhất quán
 • Xây dựng các cơ chế nội bộ mạnh mẽ để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải KNK
 • Xây dựng lòng tin với các bên liên quan
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK của các tổ chức cho tương lai
 • Cung cấp khả năng theo dõi hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải KNK hoặc tăng loại bỏ KNK

Mục đích tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

Làm tiền đề cho việc giảm phát thải khí nhà kính, đây là vấn đề rất quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bởi vì chúng ta không thể quản lý những gì chúng ta không thể đo lường, các tiêu chuẩn quốc tế về định lượng và xác minh KNK là rất cần thiết. Tiêu chuẩn ISO 14064 đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng, báo cáo và xác minh lượng khí thải, cả ở cấp độ tổ chức và dự án. Tiêu chuẩn ISO 14064 thực hiện vai trò tương tự đối với lượng khí thải carbon của sản phẩm. 

Xác định lượng khí thải carbon của các công ty, dự án và sản phẩm phục vụ nhiều mục đích:

 1. Xác định tiềm năng giảm phát thải KNK
 • Định lượng rủi ro tài chính trực tiếp và gián tiếp mà một số tổ chức phải chịu do chi phí phát khí thải ngày càng tăng
 • Đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng muốn báo cáo lượng khí thải trong chuỗi cung ứng của họ
 • Tuyên bố về tính thân thiện với khí hậu của một sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức
 • Thu hút các nhà đầu tư thích tài sản thân thiện với khí hậu
 • Đạt được kết quả tốt hơn trong xếp hạng và xếp hạng, chẳng hạn như Dự án công bố các-bon.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 14064:2018 như thế nào?

Hội đồng Carbon toàn cầu (Global Carbon Council – GCC) đã phê duyệt sáu tổ chức từ Ấn Độ và Đức với tư cách là Tổ chức thẩm tra GCC. Tổ chức GCC là các tổ chức bên thứ ba được Cơ chế phát triển sạch (The Clean Development Mechanism – CDM) của UNFCCC hoặc các cơ quan công nhận quốc gia ở các quốc gia tương ứng công nhận theo ISO 14064. Chứng nhận của chúng tôi là chứng nhận đã được chương trình GCC phê duyệt.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 14064:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 14064:2018

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page