Tiêu chuẩn ISO 15378:2017 về nguyên liệu đóng gói cho các sản phẩm thuốc

Tiêu chuẩn ISO 15378:2017 về nguyên liệu đóng gói cho các sản phẩm thuốc

Tiêu Chuẩn ISO 15378: 2017

ISO 15378: 2017 là tiêu chuẩn ứng dụng để thiết kế, sản xuất và cung cấp vật liệu đóng gói chính cho các sản phẩm thuốc.

Tiêu chuẩn ISO 15378:2017 được phát triển bởi các bên liên quan trong lĩnh vực dược phẩm.

Nhằm cung cấp Hệ thống quản lý chất lượng ( QMS ) cho các nhà cung cấp nguyên liệu dùng làm bao bì cho các sản phẩm thuốc.

Hình minh họa chứng nhận ISO 15378

TIÊU CHUẨN ISO 15378:2017 LÀ GÌ

ISO 15378: 2017 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) cần chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định hiện hành của khách hàng .

b) nhằm mục đích nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này là chung và nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình hoặc quy mô của tổ chức đó hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

Ngoài tiêu chuẩn ISO 9001, tài liệu này quy định các yêu cầu về Thực hành sản xuất tốt (GMP) áp dụng đối với vật liệu đóng gói chính cho một hệ thống quản lý chất lượng trong đó tổ chức cần chứng minh khả năng cung cấp vật liệu đóng gói chính cho các sản phẩm thuốc, đáp ứng nhất quán các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu quy định và Tiêốcu chuẩn quốc tế.

ISO 15378: 2017 là tiêu chuẩn ứng dụng để thiết kế, sản xuất và cung cấp vật liệu đóng gói chính cho các sản phẩm thuốc.

Lý do chọn chứng nhận SISCERT cho doanh nghiệp, tổ chức bạn??

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

 Liên hệ dịch vụ đánh giá và chứng nhận ISO 15378:2017

Chứng nhận ISO 15378 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của ISO 15378, sẽ cấp chứng chỉ ISO 15378. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Trong quá trình thực hiện đánh giá và chứng nhận ISO 15378 đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0774 416 158 | 0932 321 236 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page