TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 14001 – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 14001 – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 14001 – TNV SIGMA CERT VƯƠNG QUỐC ANH

ISO 14001:2015 LÀ GÌ

ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường

Tiêu chuẩn này rất tổng quát và không được áp dụng cho mọi ngành hay mọi lĩnh vực. Nó chỉ cung cấp một khung chuẩn có thể được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu nội bộ và bên ngoài trong việc quản lý môi trường.

Hệ thống quản lý môi trường – EMS

Khi có được chứng nhận ISO 14001 bạn có thể chứng minh cam kết của mình trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các nguyên vật liệu khi cần thiết. Tổ chức của bạn sẽ thấy được lợi ích không chỉ trong việc tiết kiệm chi phí mà còn trong việc bỏ thầu mới.

Hệ thống này dành cho những ai?

Nhờ tính tổng quát và được chấp nhận trên toàn cầu, tiêu chuẩn ISO 14001 có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động quản lý môi trường của các công ty sản xuất trên thế giới. Hội từ thiện, các tổ chức tình nguyện và các hiệp hội thương mại có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Bất cứ tổ chức có sản phẩm, dịch vụ hay các hoạt động thường ngày có ảnh hưởng tới môi trường cũng cần phải nhận thức về ISO 14001.

chứng nhận ISO 14001
Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Tổ chức chứng nhận ISO 14001, TNV – SIGMA CERT Vương quốc anh

TNV là tổ chức quản lý phát triển nhanh chóng ở Anh Quốc. Sau đó có đại diện ở nhiều quốc gia trên thế giới. TNV phục vụ quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận ISO. TNV có tầm nhìn về Chuyển đổi chất lượng thông qua Dịch vụ của mình.

TNV cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, ISO 22000: 2005 và tổ chức chứng nhận HACCP, dịch vụ đánh dấu CE và các tiêu chuẩn quốc tế khác…

Tại Việt Nam, đại diện là công ty TNHH SIGMA CERT, thương hiệu kinh doanh là TNV-SIGMA CERT.

Đội ngũ TNV-SIGMACERT hiện đang có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và cung cấp cho khách hàng những đánh giá và dịch vụ chứng nhận chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 17021. Nhóm của chúng tôi cam kết áp dụng những thách thức và thay đổi của yêu cầu kinh doanh trong cung cấp dịch vụ để đáp ứng mong đợi của khách hàng.

 •  TNV-SIGMACERT có uy tín quốc tế về cung cấp dịch vụ được thông qua từ cách tiếp cận thống nhất về cung cấp chứng nhận và đào tạo,
 •  TNV-SIGMACERT cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và cung cấp các khoá đào tạo liên quan để thu được những cách tiếp cận và lợi ích thiết thực.
 •  TNV-SIGMACERT cam kết cung cấp các dịch vụ cạnh tranh, hiệu quả và vô tư cho tất cả các loại hình tổ chức.
 •  TNV-SIGMACERT cung cấp phương pháp kháng nghị từ thời điểm điều tra ban đầu, đăng ký, đánh giá, và chứng nhận.
 •  Thương hiệu TNV-SIGMACERT được biết đến như là một dấu hiệu đáng tin cậy đối với các dịch vụ chất lượng với giá cả cạnh tranh trong các doanh nghiệp của Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân.
 •  TNV-SIGMACERT  hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình như một đối tác hệ thống thật sự. Câu châm ngôn của chúng ta “không sợ hãi hay thiên vị” là cách tiếp cận đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.
 •  Phí hợp lý cho việc đăng ký, đánh giá và giám sát, và chi phí thấp cho các doanh nghiệp nhỏ.
 •  TNV-SIGMACERT  có nhiều kinh nghiệm trong hầu hết các ngành công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.
 •  TNV-SIGMACERT có liên quan chặt chẽ với nhiều khách hàng, bao gồm cả khu vực công và tư, các viện chuyên nghiệp, các tổ chức thương mại.
 •  TNV-SIGMACERT  cung cấp sự công nhận quốc tế cho các hệ thống quản lý của khách hàng.

Liên lạc với chúng tôi tổ chức chứng nhận HACCP uy tín, để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận HACCP

You cannot copy content of this page