LỢI ÍCH CỦA TƯ VẤN ISO 50001:2018 – CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ISO 50001:2018 NHƯ THẾ NÀO?

LỢI ÍCH CỦA TƯ VẤN ISO 50001:2018 – CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ISO 50001:2018 NHƯ THẾ NÀO?

Việc thực hiện Tư vấn ISO 50001 giúp doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro trong hệ thống quản lí năng lượng. Chứng nhận ISO 50001 có thể áp dụng cho mọi loại hình và quy mô tổ chức không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa, xã hội. Chứng nhận ISO 50001 được áp dụng bất kể loại năng lượng được sử dụng.

Chứng nhận ISO 50001 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào muốn liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng của họ.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu của tổ chức – ISO 50001 có thể được thực hiện trong bất kỳ tổ chức nào trên toàn bộ hoặc một phần của nó sau khi xác định phạm vi và ranh giới thực hiện.

Tổng quan chung về ISO 50001?

Hệ thống quản lí năng lượng ISO 50001
Hệ thống quản lí năng lượng ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng. Ấn bản thứ nhất của nó được ISO phát hành vào tháng 6 năm 2011 và được sửa đổi vào tháng 8 năm 2018. Nó phù hợp với mọi tổ chức – bất kể quy mô, lĩnh vực hoặc vị trí địa lý.

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng, với mục đích là cho phép tổ chức tuân theo phương pháp tiếp cận có hệ thống nhằm đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích giúp các tổ chức liên tục giảm việc sử dụng năng lượng và do đó là chi phí năng lượng và phát thải khí nhà kính của họ.

ISO 50001 cho phép các tổ chức thực hiện các hệ thống Quản lý và các quá trình cần thiết để cải thiện hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng. Chứng nhận ISO 50001 giúp tổ chức thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống để cải thiện hiệu suất năng lượng.

ISO 50001 quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) đối với một tổ chức để:

Xây dựng chính sách năng lượng,

Thực hiện đánh giá năng lượng sau khi nghiên cứu dữ liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại,

Xác định việc sử dụng năng lượng có ý nghĩa,

Thiết lập các thông lệ về thiết kế và mua sắm cho thiết bị, hệ thống, quy trình và nhân sự làm việc để sử dụng năng lượng đáng kể,

Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch hành động Quản lý năng lượng,

Xác định yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến việc sử dụng Năng lượng Đáng kể.

ISO 50001 không đưa ra các tiêu chí hiệu suất cụ thể liên quan đến cường độ năng lượng. ISO 50001 có thể được sử dụng độc lập và cũng cho phép tích hợp với hệ thống quản lý khác.

Chọn đơn vị tư vấn ISO 50001:2018 như thế nào?

Chúng ta sẽ dựa vào những mục liệt kê bên dưới để hỗ trợ chọn đơn vị tư vấn ISO 50001 cho phù hơp:

Kiến thức và chuyên môn có liên quan của công ty tư vấn ISO

Nên chọn những công ty ISO làm nhiều chứng chỉ ISO khác nhau

Danh sách khách hàng tham khảo của công ty tư vấn ISO

Kế hoạch của công ty tư vấn ISO khi thực hiện chứng nhận cho bạn là gì?

Chi phí và Hợp đồng

Nội dung khách hàng cần chuẩn bị cho tư vấn ISO 50001:2018

1. Phân công người phụ trách liên hệ, triển khai ISO tại tổ chức.

2. Bố trí thời gian và nguồn lực cần thiết để phối hợp với Đoàn chuyên gia của SIS CERT trong các buổi làm việc.

3. Phân công trách nhiệm cho nhân sự soạn thảo, thiết lập hệ thống văn bản và triển khai ứng dụng.

4. Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu suất quy trình, giảm thiểu rủi ro.

5. Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng SIS CERT để đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ.

Quy trình tư vấn ISO 50001:2018?

1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.

2. Kiểm toán các điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể được thực hiện tại địa điểm của khách hàng).

3. Đào tạo nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn ISO 50001:2018 , đào tạo đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý năng lượng.

4. Hướng dẫn thiết lập hệ thống tài liệu và thủ tục, triển khai ISO 50001:2018.

5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống văn bản và quy trình, duy trì kết quả thực hiện.

6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 19011, lập báo cáo đánh giá.

7. Hướng dẫn các biện pháp thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết các rủi ro.

8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống tài liệu chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.

9. Đánh giá chứng nhận, thực hiện hành động khắc phục sau khi chứng nhận và nhận chứng chỉ ISO 50001:2018.

Tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý ISO 50001:2018?

Nội dung bộ tài liệu iso 50001:2018 do đội ngũ tư vấn iso 50001 thiết kế gồm hơn 75 file được liệt kê dưới đây:

Hệ thống quản lý năng lượng – Sổ tay hướng dẫn ISO 50001 2018: Sổ tay năng lượng mẫu với chính sách năng lượng đáp ứng các yêu cầu để chứng nhận và mỗi chương mô tả ở cấp độ vĩ mô cách hệ thống được thực hiện trong tổ chức.

Các thủ tục ISO 50001: Nó bao gồm các thủ tục để thực hiện hệ thống năng lượng trong công ty và tuân thủ các yêu cầu của ISO 50001: 2018.

Quy trình vận hành tiêu chuẩn: Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý năng lượng và thực hành tốt để tiết kiệm năng lượng và kiểm soát năng lượng.

Biểu mẫu lưu trữ hồ sơ: Một bộ gồm các mẫu hệ thống năng lượng và các mẫu trống tiêu chuẩn để chứng minh việc triển khai hệ thống EnMS.

Kế hoạch EnMS: Kế hoạch hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018.

Danh sách kiểm tra đánh giá ISO 50001 2018: Tất cả các câu hỏi đánh giá này có thể dễ dàng tùy chỉnh để tạo danh sách kiểm tra iso 50001 của riêng bạn.

Điều khoản ISO 50001: 2018 các câu hỏi đánh giá khôn ngoan để xác minh mức độ tuân thủ của hệ thống.

Phiếu đánh giá rủi ro mẫu

Tại sao phải thực hiện tư vấn ISO 50001? Lợi ích kinh doanh là gì?

ISO 50001 là một giải pháp có phạm vi rộng có thể được áp dụng cho hầu hết mọi tổ chức. Nó có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ và đủ linh hoạt để phù hợp với các công ty hoạt động trong bất kỳ ngành nào. Không giống như các tiêu chuẩn môi trường tương tự khác, nó được quốc tế công nhận.

Bằng cách áp dụng ISO 50001, một tổ chức làm việc hướng tới các mục tiêu quan trọng và có giá trị. Chúng bao gồm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tối ưu hóa các nguồn lực trong toàn bộ cơ sở của họ. Nó được thiết kế để giúp tổ chức hạn chế tác động đến môi trường, chẳng hạn như phát thải CO2, tiêu thụ nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, và các yếu tố góp phần vào biến đổi khí hậu.

Số lượng các công ty được chứng nhận đang tăng lên nhanh chóng bởi vì các công ty có nhận thức và đánh giá cao hơn về những lợi ích liên quan đến nó. Chứng nhận ISO 50001 minh chứng cho cam kết của tổ chức trong việc cải tiến liên tục trong quản lý năng lượng. Điều này giúp các tổ chức trở nên nổi bật trong ngành của họ và xây dựng danh tiếng mạnh mẽ về trách nhiệm môi trường

Các lợi ích chính của Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 bao gồm:

LỢI ÍCH CHO CÔNG TY CỦA BẠN:

_Giảm chi phí năng lượng bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

_Quản lý rủi ro về những thay đổi trong tương lai về giá cung cấp năng lượng và biểu giá.

_Cải thiện hình ảnh công ty

_Đáp ứng các mục tiêu tiết kiệm năng lượng bắt buộc hiện tại và tương lai

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA BẠN:

_Đảm bảo với khách hàng rằng họ đang làm việc với một công ty có đạo đức và có trách nhiệm

_Làm cho họ biết rằng họ đang làm việc với một công ty có tư duy tiến bộ

_Khiến họ tuân theo đạo đức cung cấp hàng hóa và dịch vụ hiệu quả năng lượng.

LỢI ÍCH CHO NHÂN VIÊN CỦA BẠN:

_Nâng cao nhận thức về năng lượng trong toàn bộ lực lượng lao động

_Tạo cảm giác hòa nhập và tham gia giữa các nhân viên

_Cung cấp sự rõ ràng về những gì được mong đợi trong quản lý năng lượng

Tại sao nên lựa chọn SIS CERT để cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 50001?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918 991 146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. Nhất Duy: 0932 321 236

Ms. Quỳnh Như: 0827 796 518

Ms. Thu Thúy: 0774 416 158 Email: info@isosig.com; Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar (Mỹ) hoặc IRCA (Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 50001:2018với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 27001:2013

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page