ASTM C131 / C131M – 20: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG PHÂN HỦY CỦA CỐT LIỆU THÔ KÍCH THƯỚC NHỎ DO MÀI MÒN VÀ VA ĐẬP TRONG MÁY LOS ANGELES

  1. Ý nghĩa và sử dụng

Phép thử này đã được sử dụng rộng rãi như một chỉ báo về chất lượng hoặc năng lực tương đối của các nguồn cốt liệu khác nhau có thành phần khoáng tương tự. Kết quả không tự động cho phép thực hiện so sánh hợp lệ giữa các nguồn khác nhau rõ ràng về nguồn gốc, thành phần hoặc cấu trúc. Chỉ định các giới hạn đặc điểm kỹ thuật một cách thận trọng khi xem xét các loại tổng hợp có sẵn và lịch sử hoạt động của chúng trong các mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể. Phần trăm hao hụt được xác định bằng phương pháp thử này không có mối quan hệ nhất quán nào được biết đến với phần trăm hao hụt của cùng một loại vật liệu khi thử theo Phương pháp thử C535.

2.  Phạm vi

2.1 Phương pháp thử này bao gồm quy trình thử nghiệm cốt liệu thô có kích thước tối đa nhỏ hơn 37,5 mm ([11/2 in.] Để chống suy giảm chất lượng bằng máy thử nghiệm Los Angeles (Chú thích 1).

CHÚ THÍCH 1: Quy trình thử nghiệm cốt liệu thô lớn hơn 19,0 mm [3/4 in.] Được đề cập trong Phương pháp thử C535. Do đó, cốt liệu thô có kích thước tối đa từ 19 mm [3/4 inch] đến 37,5 mm [11/2 inch] có thể được kiểm tra bằng Phương pháp thử C535 hoặc Phương pháp thử C131 / C131M.

2.2 Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống không nhất thiết phải là tương đương chính xác; do đó, để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia và các giá trị từ hai hệ thống sẽ không được kết hợp với nhau.

CHÚ THÍCH 2: Kích thước rây được xác định bằng ký hiệu tiêu chuẩn của nó trong Quy định kỹ thuật E11. Ký hiệu Thay thế được đưa ra trong ngoặc đơn chỉ để cung cấp thông tin và không đại diện cho kích thước sàng tiêu chuẩn khác.

2.3 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2.4 Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay