1
Bạn cần hỗ trợ?

CHỨNG NHẬN ISO 37001

Chứng nhận ISO 37001:2016 - Hệ thống quản lý chống hối lộ - Chứng nhận ISO 37001:2016 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

ISO 37001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ

Tiêu chuẩn ISO 37001, được công bố năm 2016, là một tiêu chuẩn chứng nhận cho Hệ thống quản lý chống hối lộ. Với các đánh giá viên ISO 37001 có trình độ cao trên toàn cầu, SIS CERT là đối tác ưa thích chứng nhận ISO 37001 .

Trong thời đại minh bạch, không có tổ chức nào có thể chấp nhận rủi ro hối lộ một cách nhẹ nhàng. Các nhà đầu tư, cộng tác viên kinh doanh, nhân sự và cổ đông đều cần được đảm bảo rằng ban lãnh đạo đã nỗ lực hết sức có thể để ngăn chặn hối lộ ở tất cả các cấp của tổ chức. Việc thực hiện ISO 37001 và chứng nhận thông qua một bên thứ ba độc lập cho phép bạn thực hiện chính xác điều đó.

Tiêu chuẩn ISO 37001 được thiết kế để giúp một tổ chức thực hiện và duy trì một hệ thống chống hối lộ chủ động. Tiêu chuẩn, thay thế cho Tiêu chuẩn BS 10500 của Anh, cung cấp một số yêu cầu được công nhận trên toàn cầu về chống hối lộ. Tiêu chuẩn được áp dụng cho tất cả các loại tổ chức.

NHỮNG LỢI ÍCH

Tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu tối thiểu và hướng dẫn hỗ trợ để thực hiện một hệ thống quản lý chống hối lộ.

Chứng nhận ISO 37001 cung cấp sự đảm bảo cho quản lý, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, nhân sự và các bên liên quan khác rằng một tổ chức đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn hối lộ.

Thực hiện các biện pháp của tiêu chuẩn làm giảm nguy cơ sai lầm

Tiêu chuẩn ISO 37001 tuân theo cấu trúc tương tự ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý hiện có

Trong quá trình đánh giá chứng nhận, đánh giá viên của chúng tôi phát hiện các cải tiến và đưa ra các khuyến nghị để tăng hiệu quả của hệ thống chống hối lộ của bạn

BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN

Chính sách hủy đánh giá

Nếu cuộc đánh giá hủy bỏ, quý khách hàng phải gửi thông báo đến SIS bằng văn bản trước ngày đánh giá trước 31 ngày, quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trả 10% chi phí đánh giá nếu thông báo hủy bỏ trước ngày đánh giá 15-30 ngày; nếu thông báo cuộc đánh giá hủy từ 7-15 ngày quý khách hàng sẽ phải chịu chi trả 50% chi phí đánh giá, và 100% chi phí đánh giá sẽ được áp dụng cho việc hủy bỏ là dưới 7 ngày.

 • Bước 1: Nộp đơn đăng ký
 • Bước 2:  Chấp nhận đơn đăng ký, báo giá và ký hợp đồng
 • Bước 3: Xem xét tài liệu
 • Bước 4: Đánh giá giai đoạn 1, kiểm tra tài liệu
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Ban hành chứng chỉ nếu không có NC, hoặc đã khắc phục các NC trong 8 tuần
 • Bước 7: Đánh giá giám sát lần 1 và lần 2
 • Bước 8: Tái chứng nhận sau 3 năm
 1. Đơn đăng ký chứng nhận
 2. Phiếu yêu cầu hành động khắc phục
 3. Quy định chứng nhận
 4. Quy định sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận
 5. Mẫu chứng nhận
 6. Logo chứng nhận

Chúng tôi được tổ chức công nhận IAS công nhận đủ năng lực chứng nhận ISO 37001:2016.

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức công nhận IAS

Phạm vi công nhận

 

Leave a Reply

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon