1
Bạn cần hỗ trợ?

Chứng nhận ISO 14001 – hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 – Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 có thể được bất kỳ tổ chức nào muốn sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí và giảm chi phí.

ISO 14001 đưa ra các tiêu chí cho Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS). Nó đưa ra một khuôn khổ mà công ty bạn có thể làm theo để nâng cao hiệu quả bằng cách giảm chi phí và cũng có lợi cho môi trường.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 đối với tổ chức của bạn:

 • Lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí
 • Nâng cao hình ảnh công ty và sự tín nhiệm
 • Theo dõi và kiểm soát hiệu quả của hoạt động đối với môi trường, bây giờ và trong tương lai
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện tại và trong tương lai
 • Nhân viên thân thiết với môi trường
 • Bảo vệ tài sản và cổ đông của công ty
 • Phát triển tiếp cận đối tác kinh doanh và khách hàng tiềm năng
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 cho khách hàng của bạn:

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ
 • Thành lập lòng tin và sự tín nhiệm
 • Giảm khiếu nại
 • Ngăn ngừa ô nhiễm và giảm lãng phí
 • Đảm bảo cho khách hàng quan tâm tích cực đến hoạt động môi trường mà họ đang làm việc với một công ty quảng bá một đạo đức môi trường chung

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 14001.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CHU KỲ ĐÁNH GIÁ:

NĂM 1:

Đánh giá giai đoạn 1 

Đánh giá giai đoạn 2 

NĂM 2:

Đánh giá giám sát

NĂM 3:

Đánh giá giám sát

NĂM 4:

Tái đánh giá chu kỳ mới

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon