chứng nhận iso 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015 | SIS CERT chứng nhận ISO 14001:2015 được công nhận IAS, IAF

Mục lục

Chứng nhận ISO 14001:2015 – Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 đưa ra các tiêu chí cho hệ thống quản lý môi trường và có thể được chứng nhận. Tiêu chuẩn này thiết lập một khuôn khổ mà một công ty hoặc tổ chức có thể tuân theo để xây dựng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Được thiết kế cho bất kỳ loại hình tổ chức nào, bất kể hoạt động hoặc lĩnh vực sản xuất, nhằm cung cấp sự đảm bảo cho lánh đạo công ty và nhân viên cũng như các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường của công ty đang được đo lường và cải thiện.

Theo thống kê của tổ chức ISO, Có hơn 300.000 chứng nhận ISO 14001 tại 171 quốc gia trên thế giới.

Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 14001:2015 không?

Tổ chức chứng nhận SISCERT được công nhận bởi IAS (Mỹ) cho cung cấp chứng nhận ISO 14001:2015 được chấp nhận bởi các thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 14001:2015 cho hệ thống quản lý môi trường của bạn.

Sơ lược về tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có 10 điều khoản, điều 4 đến điều 10 là các quy định cần tuân thủ khi xây dựng hệ thống quản lý môi trường (EMS)

 1. Bối cảnh của Tổ chức

Các tổ chức được yêu cầu xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong có liên quan đến việc đạt được (các) kết quả dự kiến ​​hệ thống quản lý môi trường của mình. Các vấn đề này cần được xác định, xem xét và cập nhật cho cả các vấn đề bên ngoài và bên trong.

 1. Cam kết lãnh đạo về hệ thống EMS

Lãnh đạo cao nhất của công ty phải chứng tổ khả năng lãnh đạo và cam kết đối với EMS và quản lý môi trường. Ngoài ra, lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo tất cả các trách nhiệm đã được giao, truyền đạt và hiểu rõ trong toàn bộ tổ chức.

 1. Lập kế hoạch

Khi lập kế hoạch cho EMS, các công ty phải xác định các rủi ro và cơ hội phải cần giải quyết. Cũng như xây dựng các mục tiêu môi trường hợp.

 1. Hỗ trợ

Các công ty phải xác định và đảm bảo các nguồn lực cần thiết (con người, hệ thống, cơ sở hạ tầng, tài liệu, thông tin liên lạc) có liên quan trong EMS để thiết lập, triển khai, duy trì, cập nhật và cải tiến liên tục.

 1. Hoạt động

Các tổ chức được yêu cầu lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, duy trì và cập nhật các quá trình quản lý môi trường như quản lý chất thải lỏng, chất thải rắn, chất thải khí cũng như ứng phó với các tình huốn khẩn cấp.

 1. Đánh giá hoạt động của Hệ thống Quản lý môi trường

Các tổ chức được yêu cầu giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá EMS của họ thông qua phân tích và đánh giá toàn bộ EMS theo các khoảng thời gian đã định, để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực liên tục của nó. Việc đánh giá bao gồm: đánh giá hiệu lục của chính sách, quy trình, kết quả đạt mục tiêu môi trường, kết quả xử lý rủi ro, theo dõi kết quả xử lý chất thải, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.

 1. Cải tiến

Thông qua các cải tiến liên tục của EMS và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất, tổ chức nên xem xét để đánh giá EMS, khắc phục sự không phù hợp và các hành động khắc phục.

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 14001:2015

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần thực hiện:

Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết bao gồm:

 • Chính sách môi trường
 • Mục tiêu môi trường
 • Sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn
 • Bảng phân tích bối cảnh và các bên có liên quan
 • Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo
 • Quy trình hành động khắc phục
 • Quy trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp
 • Quy trình xử lý nước thải
 • Quy trình quản lý rác thải

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 14001:2015, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 14001:2015, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu cho EMS.

Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.

Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý môi trường

Mời tổ chức SIS CERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 14001:2015

Mẫu chứng chỉ ISO 14001:2015
Mẫu chứng chỉ ISO 14001:2015

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 có thể được bất kỳ tổ chức nào muốn sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm lãng phí và giảm chi phí.

ISO 14001 đưa ra các tiêu chí cho Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS). Nó đưa ra một khuôn khổ mà công ty bạn có thể làm theo để nâng cao hiệu quả bằng cách giảm chi phí và cũng có lợi cho môi trường.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 đối với tổ chức của bạn:

 • Lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí
 • Nâng cao hình ảnh công ty và sự tín nhiệm
 • Theo dõi và kiểm soát hiệu quả của hoạt động đối với môi trường, bây giờ và trong tương lai
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện tại và trong tương lai
 • Nhân viên thân thiết với môi trường
 • Bảo vệ tài sản và cổ đông của công ty
 • Phát triển tiếp cận đối tác kinh doanh và khách hàng tiềm năng
 • Đưa ra những giá trị đích thực thông qua việc tăng cường các cơ hội tiếp thị

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001 cho khách hàng của bạn:

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ
 • Thành lập lòng tin và sự tín nhiệm
 • Giảm khiếu nại
 • Ngăn ngừa ô nhiễm và giảm lãng phí
 • Đảm bảo cho khách hàng quan tâm tích cực đến hoạt động môi trường mà họ đang làm việc với một công ty quảng bá một đạo đức môi trường chung
 • Bạn có thể tham khảo thêm baig viết về lợi ích của ISO 14001

Các bước bắt buộc để hoàn thành việc triển khai và nhận được chứng nhận ISO 14001 cho công ty bạn:

Trước khi bắt đầu hành trình chứng nhận, bạn cần triển khai hệ thống quản lý môi trường trong tổ chức của mình và vận hành hệ thống đó trong một thời gian để kiểm tra tính hiệu lực của nó. Khi chắc chắn về hệ thống quản lý của mình, bạn nên đăng ký chứng nhận ISO 14001. Để làm được điều đó, bạn cần điền vào đơn đăng ký và xem xét các yêu cầu của chứng nhận. Nếu bạn tin tưởng rằng các quy trình trong hệ thống quản lý của bạn đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn, bạn có thể tiến hành đánh giá nội bộ. Sau đây là các bước chi tiết để đạt được chứng nhận ISO 14001:

Đánh giá nội bộ:

Việc này được thực hiện để kiểm tra các quy trình, hồ sơ EMS của bạn.

Họp xem xét của lãnh đạo:

Trong giai đoạn này, Lãnh đạo cao nhất kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn.

Các hành động khắc phục:

Ở giai đoạn này, bạn được yêu cầu giải quyết các lỗ hổng trong EMS của mình theo kết quả của các cuộc đánh giá nội bộ trước đó. Bạn sẽ cần phải lưu hồ sơ khắc phục đã thực hiện.

Quá trình chứng nhận ISO 14001 của tổ chức được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn một (khảo sát tài liệu)

Các chuyên gia đánh giá từ tổ chức chứng nhận SISCERT mà bạn lựa chọn sẽ xem xét tài liệu của bạn về việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết của chứng nhận ISO 14001.

Giai đoạn hai (đánh giá chính)

Ở giai đoạn này, các chuyên gia đánh giá xem xét các quy trình của bạn về sự tuân thủ và sự không phù hợp theo các yêu cầu của ISO 14001 cũng như tài liệu của công ty. Điều này được thực hiện bằng cách xem xét các báo cáo, hồ sơ và các quy trình của công ty bạn.

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận ISO 14001.

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 14001:2015 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22000:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 22000:2018

Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…

You cannot copy content of this page