CHỨNG NHẬN SA 8000

Chứng nhận SA 8000 – Tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội

SA 8000 – Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội mới cho các nhà sản xuất

SA8000: 2014 là phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn SA8000. Nó đã thay thế SA8000: 2008 vào tháng 6 năm 2014. Các cập nhật quan trọng nhất đối với Tiêu chuẩn so với SA8000: 2008 được giải thích dưới đây.

Các điểm mới của SA 8000: 2014

Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

Tất cả các tổ chức được chứng nhận cho SA8000: 2014 phải đảm bảo rằng người lao động của họ không phải trả lệ phí và chi phí tuyển dụng.

Sức khỏe và sự an toàn

Tất cả các tổ chức được chứng nhận cho SA8000: 2014 phải có Ủy ban Y tế và An toàn bao gồm các đại diện quản lý và công nhân, chịu trách nhiệm giám sát mối nguy về sức khoẻ và an toàn.

Hệ thống quản lý

SA 8000: 2014 đặt sự chú ý ngày càng tăng lên tầm quan trọng của một hệ thống quản lý mạnh mẽ. Một hệ thống quản lý là một tập hợp các chính sách, thủ tục và quy trình giúp một tổ chức tích hợp các yêu cầu của Tiêu chuẩn SA8000 vào các hoạt động hàng ngày.

Quá trình chứng nhận SA 8000

Khi tổ chức xem xét các thực tiễn quản lý đủ để theo đuổi chứng nhận và lựa chọn để làm việc với một tổ chức đánh giá độc lập để bắt đầu quá trình đánh giá.

Đánh giá của cơ quan chứng nhận đối với tiêu chuẩn SA8000 bao gồm việc xem xét tài liệu, thực hành làm việc, phản hồi phỏng vấn nhân viên, và hồ sơ hoạt động. Một khi cơ quan chứng nhận đã xác định rằng tổ chức đã thực hiện các hành động cần thiết và cải tiến để trở thành phù hợp với tiêu chuẩn, nó cấp một giấy chứng nhận SA8000, có thể được sử dụng công khai bởi tổ chức.

Tiếp theo là giám sát tại chỗ – sự kết hợp của các chuyến viếng thăm công bố đã thông báo và không báo trước, thường là hai lần mỗi năm – đảm bảo rằng các quy trình quản lý của tổ chức tiếp tục đạt được các yêu cầu về hiệu quả xã hội của SA8000. Giấy chứng nhận SA8000 có giá trị trong ba năm theo đánh giá kiểm tra giám sát đang diễn ra, và tổ chức có thể tái chứng nhận cho SA8000 vào cuối năm thứ ba.

Lợi ích của chứng nhận SA 8000

Đạt chứng chỉ SA8000 là chứng nhận cho việc tuân thủ của tổ chức tuân theo Tiêu chuẩn SA8000 trong ba năm. Chứng nhận SA8000 cung cấp đảm bảo liên tục và đáng tin cậy rằng một tổ chức đang duy trì các kỳ vọng về hiệu suất xã hội, đồng thời cũng liên tục cải tiến các hệ thống quản lý để giải quyết và ngăn ngừa rủi ro xã hội và lao động.

Là một tiêu chuẩn tự nguyện, trung tâm của SA8000 các tổ chức sở hữu quyền sở hữu hoạt động của họ và liên tục theo dõi và cải tiến các kiểm soát xã hội của họ. Giám sát độc lập và kiểm tra giám sát độc lập bởi các tổ chức chứng nhận bên thứ ba được chấp thuận cung cấp sự tự tin rằng tổ chức quản lý hoạt động của mình một cách hiệu quả và có ít nguy cơ không phù hợp với Tiêu chuẩn.

Một số đặc điểm của một tổ chức chứng nhận SA8000 là:

Hệ thống quản lý toàn diện để duy trì sự tuân thủ Tiêu chuẩn
Tham gia và đối thoại của người lao động
Hợp tác nội bộ qua chức năng
Hợp tác trong chuỗi cung ứng
Mặc dù chứng nhận SA 8000 là một công cụ có giá trị để đánh giá hiệu suất và cải tiến chuỗi cung ứng bằng cách cam kết một tổ chức trong ba năm, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có tiêu chuẩn hoặc hệ thống giám sát có thể cung cấp sự đảm bảo tuyệt đối hoặc thúc đẩy thay đổi tích cực một mình. Tất cả các hoạt động đánh giá xã hội cần phải được coi là một phần trong nỗ lực cải thiện điều kiện lao động, bao gồm hợp đồng hợp lý giữa người mua và nhà cung cấp, đào tạo nhân viên và quản lý, xây dựng năng lực, tham gia của các bên liên quan và các công cụ khác để cải thiện hệ thống và hợp tác.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận SA8000.

You cannot copy content of this page