chứng nhận ISO 22716

Chứng nhận ISO 22716:2007 | SIS CERT chứng nhận ISO 22716:2007 được công nhận IAS, IAF

Tại sao phải có chứng nhận ISO 22716 

Với ngành công nghiệp mỹ phẩm liên tục phát triển, các hướng dẫn và thực hành tốt nhất cũng phải tiếp tục phát triển để đảm bảo an toàn và chăm sóc thích hợp được thực hiện trong mọi giai đoạn. Do đó, cơ quan ISO đã phát triển và đưa ra tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận về an toàn sản phẩm mỹ phẩm trong Hướng dẫn Mỹ phẩm ISO 22716 về Thực hành Sản xuất Tốt. Tiêu chuẩn này đã được chấp nhận bởi nhiều cơ quan chính phủ và các cơ quan quản lý khuyến nghị các hướng dẫn này cho GMP.

Một cách để chứng minh sự tuân thủ GMP là thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 22716: 2007. ISO 22716 giới thiệu một cách tiếp cận hệ thống quản lý để ghi chép và điều chỉnh sản xuất, kiểm soát, lưu trữ, và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Các hướng dẫn của tiêu chuẩn sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn các phương pháp thực tiễn để quản lý nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Vì vậy chứng nhận ISO 22716 là rất quan trọng cho công ty sản xuất mỹ phẩm.

ISO 22716 -THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT MỸ PHẨM LÀ GÌ ?

ISO 22716: 2007 là tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với mỹ phẩm. Các hướng dẫn về tiêu chuẩn đã được phê duyệt và chấp nhận bởi nhiều cơ quan quản lý toàn cầu, chẳng hạn như Hợp tác Quốc tế về Quy định Mỹ phẩm (ICCR), Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm (FDA) và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN).

Tiêu chuẩn ISO 22716 đã được chuẩn bị để ngành mỹ phẩm xem xét và có tính đến các nhu cầu cụ thể của ngành này. Tiêu chuẩn tập trung vào việc sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Các hướng dẫn này đưa ra lời khuyên về tổ chức và thực tế về việc quản lý các yếu tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thực hành sản xuất tốt (GMP) là điều cần thiết đối với bất kỳ tổ chức nào muốn giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm đối với sản phẩm mỹ phẩm của họ có thể do xử lý kém trong hoạt động của họ.

ISO 22716 giới thiệu phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý để lập hồ sơ và quy định việc sản xuất, kiểm soát, bảo quản và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Các hướng dẫn của tiêu chuẩn sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn các phương pháp thực tế để quản lý nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

ISO 22716: 2007 đưa ra hướng dẫn cho việc sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm.

Các hướng dẫn này bao gồm các khía cạnh chất lượng của sản phẩm, nhưng nói chung không bao gồm các khía cạnh an toàn cho nhân viên tham gia vào nhà máy cũng như không bao gồm các khía cạnh bảo vệ môi trường.

Các hướng dẫn trong tiêu chuẩn ISO 22716: 2007 không áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển và phân phối thành phẩm.

Các hướng dẫn này nhằm cung cấp hướng dẫn về Thực tiễn sản xuất tốt cho các sản phẩm mỹ phẩm. Các nguyên tắc này đã được chuẩn bị cho ngành công nghiệp mỹ phẩm xem xét và có tính đến các nhu cầu cụ thể của ngành này. Các hướng dẫn này đưa ra những lời khuyên tổ chức và thực tiễn về việc quản lý các nhân tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Những hướng dẫn này đã được viết để cho phép chúng được sử dụng sau dòng sản phẩm từ khi nhận hàng đến khi vận chuyển.

Tổ chức SIS CERT có cấp chứng nhận ISO 22716:2007 không?

Tổ chức chứng nhận SISCERT được công nhận bởi IAS (Mỹ) cho cung cấp chứng nhận ISO 22716:2007 được chấp nhận bởi các thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF. Chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chứng nhận ISO 22716:2007 cho .

Hình chứng chỉ ISO 22716
Hình chứng chỉ ISO 22716

CÁC YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA ISO 22716

ISO 22716 có thể được coi là gồm 5 yếu tố cốt lõi:
Hệ thống quản lý chất lượng mỹ phẩm và tổ chức

Địa điểm và trang thiết bị

Thực hiện sản phẩm và quản lý vật liệu

Các sai lệch, khiếu nại và thu hồi

Cải thiện liên tục

Sự khác biệt giữa GMP và ISO 22716 là gì?

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO), là một cơ quan tự nguyện phát triển các hướng dẫn được quốc tế công nhận về thực hành tốt nhất trong doanh nghiệp. GMP (Thực hành sản xuất tốt) là các thực hành sản xuất được khuyến nghị để bán thực phẩm, sản phẩm thuốc và dược phẩm hoạt động để tuân theo các hướng dẫn do các cơ quan kiểm soát việc cấp phép và cấp phép khuyến nghị. Các hướng dẫn này đưa ra các yêu cầu tối thiểu mà nhà sản xuất phải đáp ứng để đảm bảo bất kỳ sản phẩm nào tung ra thị trường đều có chất lượng cao và không gây rủi ro cho người tiêu dùng.

Do đó, trong khi cả ISO và GMP đều tập trung vào đảm bảo chất lượng, thì giữa chúng có những điểm khác biệt. ISO được thiết kế để tập trung vào kinh doanh nhưng vẫn chung chung, để phù hợp với nhiều ngành và yêu cầu của công ty. Các tiêu chuẩn khác nhau hỗ trợ việc quản lý chất lượng hiệu quả ở cấp độ quốc tế về thông lệ tốt nhất. Ưu điểm của ISO là tính linh hoạt. ISO giải thích cụ thể những gì cần thiết để đạt được, đồng thời cho phép mỗi tổ chức tự do xác định và biện minh cách thức đạt được những yêu cầu đó. Ngược lại, GMP tập trung vào các ngành công nghiệp cụ thể và nêu chi tiết những gì phải làm để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

GMP có thể được xem là tiêu chuẩn tối thiểu và không phải là mục tiêu cuối cùng. Do đó, các doanh nghiệp nên mong muốn không chỉ đáp ứng những yêu cầu này mà còn phải vượt qua chúng, điều có thể đạt được thông qua ISO 22716 và quá trình cải tiến liên tục. Một tổ chức có thể chứng minh sự tuân thủ GMP thông qua việc thực hiện ISO 22716.

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 22716:2007

Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần thực hiện:

Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết

Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 22716:2007, SIS CERT sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 22716, không mất chi phí tư vấn soạn thảo tài liệu.

Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trình sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

Đánh giá, kiểm tra nội bộ ít nhất 1 năm một lần và khắc phục các điểm không phù hợp.

Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống sản xuất tốt

Mời tổ chức SIS CERT đánh giá cấp chứng nhận ISO 22716:2007

Lợi ích của chứng nhận ISO 22716:2007

Thực hành Sản xuất Tốt xuất hiện chủ yếu trong việc sản xuất các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vì nó áp dụng cách tiếp cận cơ bản để sản xuất sản phẩm hợp pháp, an toàn và chất lượng, và đó là một bộ quy tắc phải được tuân thủ ở tất cả các giai đoạn các tình huống tiêu cực và không mong muốn có thể xảy ra trong tất cả các quá trình tiền sản xuất và hậu kỳ.

Hệ thống Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ISO 22716, đảm bảo việc thực hiện tất cả những điều này trong khuôn khổ các tiêu chuẩn và tiêu chí nhất định và cũng là một hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm tất cả các phẩm chất mà các công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm nên có và cần cải thiện. 

Hệ thống Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ISO 22716 cho phép các công ty hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm thực hiện sản xuất theo hệ thống Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Nó đảm bảo rằng các sản phẩm được công nhận một cách an toàn trên trường quốc tế và chúng đi trước một bước về cạnh tranh

Các công ty mỹ phẩm tích hợp và áp dụng Hệ thống thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ISO 22716 cho công ty mình có rất nhiều ưu điểm bên cạnh những lợi ích sau.

Dành được lợi thế trong thương mại toàn cầu. 
Việc tuân thủ các quy định của pháp luật được đảm bảo. 
Luôn sẵn sàng để kiểm tra.
Nó mang lại danh tiếng cho công ty.
Sự gia tăng uy tín của công ty mang lại lợi thế cạnh tranh.
Nâng cao tinh thần và động lực của nhân viên.
Ý thức cam kết của nhân viên đối với doanh nghiệp tăng lên.
Khi năng suất tăng, chi phí cũng thấp hơn trước.

Hệ thống Thực hành Sản xuất Mỹ phẩm Tốt ISO 22716, có yêu cầu cao về sự an toàn của người tiêu dùng, là một bộ tiêu chuẩn được chấp nhận không chỉ ở thị trường EU mà còn trên thế giới.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi từ địa chỉ liên hệ và số điện thoại của chúng tôi và bạn có thể nhận được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình.

Tại sao tiêu chuẩn ISO 22716 lại cần thiết

ISO 22716 bao gồm tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng và xác định các tiêu chí về chất lượng trong các giai đoạn khác nhau. Nó cung cấp một cách tiếp cận toàn diện cho những người làm việc trong suốt các giai đoạn sản xuất mỹ phẩm khác nhau, bao gồm cả việc mua nguyên liệu, thành phần và vật liệu đóng gói.

Các lợi ích của ISO 22716 là rất lớn và có thể là duy nhất cho doanh nghiệp cụ thể của bạn. Tuy nhiên, các lợi ích của ISO 22716 bao gồm:

Giảm nguy cơ đối với sản phẩm mỹ phẩm và thúc đẩy Thực hành sản xuất tốt

Đảm bảo tuân thủ chất lượng và an toàn của các sản phẩm mỹ phẩm trong chuỗi cung ứng

Tôn trọng thành tích được quốc tế công nhận

Hỗ trợ tuân thủ pháp luật từ các cơ quan quản lý quốc tế

Một cách tiếp cận linh hoạt áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và tích hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 9001

SIS CERT giúp bạn đạt chứng nhận ISO 22716:2007 như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM: CÔNG TY TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Mr. Nhất Duy: 0932321236
Ms. Quỳnh Như: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com

Website: www.isosig.com

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm,

Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh)

Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất

Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 22716:2007 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý

You cannot copy content of this page