CHỨNG NHẬN FSSC 22000

Chứng nhận FSSC 22000 – hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

FSSC 22000 – Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm mới cho các nhà sản xuất thực phẩm

Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm (The Foundation of Food Safety Certification) thực hiện FSSC 22000, về cơ bản là sự kết hợp giữa ISO 22000: 2005 và PAS 220: 2008 và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu đầu tiên cho ngành chế biến thực phẩm.

Tại sao FSSC được cải tiến?

Khi ISO 22000 được xuất bản, nó đã được sửa đổi bởi tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), nhưng nó đã không được thêm vào danh sách các tiêu chuẩn được công nhận bởi vì nó đã được nhận ra rằng FSSC đã không đáp ứng các chương trình cần thiết trước khi có vấn đề an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất thực phẩm. Tình huống này cho phép PAS 220: 2008 được thiết kế để sử dụng với tiêu chuẩn ISO 22000 và có những điều cần thiết cho các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm. Điều kiện thứ hai của chương trình GFSI là có một tiêu chuẩn xác định. Chương trình này được điều hành cho quá trình công nhận và chứng nhận và thừa nhận bởi chương trình GFSI do Quỹ An toàn Thực phẩm

FSSC 22000 đặc trưng và nội dung

Yêu cầu của FSSC 22000 bao gồm các đề mục chính sau:

 • Yêu cầu của hệ thống an toàn thực phẩm của các nhà sản xuất thực phẩm,
 • Yêu cầu chứng nhận đối với các công ty
 • FSSC 22000 quy tắc công nhận
 • Hướng dẫn cho các bên liên quan

Các nhà sản xuất thực phẩm về cơ bản tất cả các tiêu chuẩn ISO 22000 và PAS 220 và thực hiện dự định của họ về các yêu cầu, ngoài ra còn làm nổi bật một số chủ đề đã được thực hiện để:

 • Tuân thủ quy định và giám sát,
 • Thực hiện các yêu cầu của khách hàng
 • Cung cấp quản lý nhân sự có hiệu quả.

Các nội dung và chủ đề PAS 220 (ISO 22002-1):

Hướng dẫn này theo tiêu chuẩn ISO 22000 An toàn Thực phẩm trong Điều 7.2.3 trong 10 phân nhóm chi tiết năm hạng mục cuối nhưng bổ sung bao gồm:

 • Cấu trúc và bố cục của các tòa nhà
 • Khu vực nghiên cứu, vị trí của tòa nhà và tiện ích
 • Các cơ sở phụ trợ – không khí, nước, năng lượng
 • Hỗ trợ các dịch vụ như chất thải và nước thải
 • Thiết bị phù hợp, làm sạch, bảo dưỡng phòng ngừa
 • Mua vật tư quản lý,
 • Các biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm chéo
 • Vệ sinh và vệ sinh
 • Kiểm soát côn trùng
 • Vệ sinh lao động và trang thiết bị nhân viên
 • Rework (làm lại)
 • Thủ tục thu hồi (thu hồi) sản phẩm
 • Lưu trữ
 • Sản phẩm – nhận thức về người tiêu dùng
 • Bảo vệ thực phẩm, đa dạng sinh học và khủng bố sinh học

Quy trình Chứng nhận FSSC 22000:

Chứng chỉ FSSC 22000 của các doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện quá trình này phải tuân theo có thể được liệt kê như sau.

 • Thực hiện ISO 22000 & PAS 220 (ISO 22002-1)
 • Hiểu và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000
 • Đánh giá nội bộ và kết thúc các sự không phù hợp
 • Cơ quan chứng nhận được phê duyệt trong việc lựa chọn và giám sát đúng phạm vi (hợp đồng đã ký)
 • Khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá
 • Báo cáo và phê duyệt tài liệu (có nhãn FSSC)

FSSC từ chứng nhận ISO 22000 là hợp lệ, như các hệ thống quản lý chất lượng khác có giá trị 3 năm. Ngoài ra, kế hoạch giám sát hàng năm cũng được lên kế hoạch và việc gia hạn chứng chỉ được thực hiện 3 năm một lần.

Các doanh nghiệp được chứng nhận ISO 22000; bổ sung đánh giá bởi PAS 220 (theo quy mô kinh doanh hoặc nửa ngày với sự giám sát) sẽ có thể nhận được chứng nhận FSSC 22000.

Chứng nhận FSSC 22000 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như SIS CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của FSSC 22000, sẽ cấp chứng chỉ FSSC 22000. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đăng ký, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn đạt được chứng nhận FSSC 22000.

You cannot copy content of this page