1
Bạn cần hỗ trợ?

TIN TỨC

Bài viết này được dịch từ: https://smartairfilters.com/en/blog/comparison-mask-standards-rating-effectiveness/ Để giúp quý độc giả quan tâm đến khẩu trang, sản xuất và chứng nhận khẩu trang hiệu rõ về các loại khẩu trang theo các tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ. Tiêu chuẩn khẩu trang có thể gây nhầm lẫn: N95, KN95, FFP1, P2, hoặc khẩu trang […]

Các nhà sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm được đặt trên thị trường chung mở rộng của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) là an toàn. Họ có trách nhiệm kiểm tra xem các sản phẩm của họ có đáp ứng các yêu cầu […]

Các chữ CE xuất hiện trên nhiều sản phẩm được giao dịch trên thị trường đơn lẻ mở rộng trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Chúng biểu thị rằng các sản phẩm được bán trong EEA đã được đánh giá đáp ứng các yêu cầu an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi […]

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã số : QT.ISO.03 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: Trang:  3/4 1. MỤC ĐÍCH Quy định cách thức nhận biết, sắp xếp, cập nhật, bảo quản, sử dụng và hủy bỏ các loại hồ sơ của Công ty, nhằm kiểm soát hồ sơ được hiệu quả và […]

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU Mã số : HD.ISO.02 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: Trang:  3/4 1. MỤC ĐÍCH Nhằm mục đích chuẩn hóa và thống nhất cách trình bày tài liệu, mã hóa tài liệu và hình thức văn bản của Công ty, nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả […]

FSSC 22000 – Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm Các yêu cầu chứng nhận FSSC 22000 Các yêu cầu của chứng nhận bao gồm các thành phần riêng biệt sẽ được đánh giá như một hệ thống đơn lẻ: 1) Yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: […]

Chứng nhận ISO 14001:2015 –Thiết lập mục tiêu môi trường Tại sao lại quan trọng để thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường?   Việc xây dựng các mục tiêu môi trường phục vụ các mục đích quan trọng sau đây Cụ thể hóa chính sách môi trường thành các mục tiêu […]

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon