ASTM C94 / C94M – 21: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN CHO BÊ TÔNG TRỘN SẴN

Sơ lược

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm bê tông trộn sẵn được sản xuất và giao cho người mua ở trạng thái mới trộn và chưa đóng rắn như quy định sau đây. Yêu cầu về chất lượng bê tông phải được quy định sau đây hoặc theo quy định của đơn hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào khi các yêu cầu của người mua khác với những yêu cầu trong tiêu chuẩn này, thì thông số kỹ thuật của người mua sẽ được chi phối. Trong trường hợp không có thông số kỹ thuật vật liệu áp dụng được chỉ định, các thông số kỹ thuật vật liệu được chỉ định sẽ được sử dụng cho vật liệu kết dính, xi măng thủy lực, vật liệu kết dính bổ sung, hỗn hợp bê tông gốc xi măng, cốt liệu, phụ gia hòa khí và phụ gia hóa học. Trừ khi được cho phép cụ thể khác, xi măng, cốt liệu và phụ gia phải được đo theo khối lượng. Máy trộn sẽ là máy trộn tĩnh hoặc máy trộn xe tải. Máy khuấy trộn sẽ là máy trộn xe tải hoặc máy khuấy xe tải. Phải thực hiện các phương pháp thử về độ nén, hàm lượng không khí, độ sụt, nhiệt độ. Đối với phép thử độ bền, phải thực hiện ít nhất hai mẫu thử tiêu chuẩn.

Phạm vi

1. Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm bê tông trộn sẵn như định nghĩa trong 3.2.2 (Chú thích 1). Các yêu cầu về chất lượng của bê tông trộn sẵn phải được nêu trong tiêu chuẩn này hoặc theo yêu cầu của người mua. Khi các yêu cầu của người mua, như đã nêu trong đơn đặt hàng, khác với những yêu cầu trong đặc điểm kỹ thuật này, thì các yêu cầu của người mua sẽ được chi phối. Đặc điểm kỹ thuật này không đề cập đến việc đặt, cố kết, bảo dưỡng hoặc bảo vệ bê tông sau khi giao cho người mua.

CHÚ THÍCH 1: Bê tông được sản xuất bằng phương pháp trộn thể tích và trộn liên tục được nêu trong Quy định kỹ thuật C685 / C685M. Bê tông cốt sợi được nêu trong Đặc điểm kỹ thuật C1116 / C1116M.

2. Như được sử dụng trong toàn bộ tiêu chuẩn này, nhà sản xuất sản xuất bê tông trộn sẵn. Bên mua mua bê tông trộn sẵn.

3. Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI, được hiển thị trong ngoặc đơn, hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

4. Nội dung của đặc điểm kỹ thuật này tham chiếu đến các ghi chú và chú thích cung cấp tài liệu giải thích. Những ghi chú và chú thích này (không bao gồm những ghi chú trong bảng và hình vẽ) sẽ không được coi là yêu cầu của đặc điểm kỹ thuật.

5. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. (Cảnh báo — Hỗn hợp gốc xi măng thủy lực mới có tính ăn da và có thể gây bỏng hóa học cho da và mô khi sử dụng lâu dài.)

6. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay