ASTM E10-18: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO ĐỘ CỨNG BRINELL CỦA VẬT LIỆU KIM LOẠI

  1. Ý nghĩa và sử dụng

1.1 Thử nghiệm độ cứng Brinell là một phép thử độ cứng lõm có thể cung cấp thông tin hữu ích về vật liệu kim loại. Thông tin này có thể liên quan đến độ bền kéo, khả năng chống mài mòn, độ dẻo hoặc các đặc tính vật lý khác của vật liệu kim loại và có thể hữu ích trong việc kiểm tra chất lượng và lựa chọn vật liệu.

1.2 Các phép thử độ cứng Brinell được coi là đạt yêu cầu để kiểm tra chấp nhận đối với các lô hàng thương mại và đã được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp cho mục đích này.

1.3 Thử nghiệm độ cứng Brinell tại một vị trí cụ thể trên một bộ phận có thể không đại diện cho các đặc tính vật lý của toàn bộ bộ phận hoặc sản phẩm cuối cùng.

2. Phạm vi

2.1 Phương pháp thử nghiệm này bao gồm việc xác định độ cứng Brinell của vật liệu kim loại bằng nguyên tắc độ cứng vết lõm Brinell. Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu đối với máy thử Brinell và các quy trình thực hiện phép thử độ cứng Brinell.

2.2 Phương pháp thử này bao gồm các yêu cầu đối với việc sử dụng máy thử độ cứng Brinell cầm tay để đo độ cứng Brinell theo nguyên tắc thử độ cứng Brinell và có thể đáp ứng các yêu cầu của phương pháp thử này, bao gồm cả việc xác minh trực tiếp và gián tiếp của máy thử. Máy thử độ cứng Brinell di động không thể đáp ứng các yêu cầu xác minh trực tiếp và chỉ có thể được xác minh bằng các yêu cầu xác minh gián tiếp được đề cập trong Phương pháp thử E110.

2.3 Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu bổ sung trong các phụ lục sau:

Xác minh máy kiểm tra độ cứng BrinellPhụ lục A1  
Máy chuẩn hóa độ cứng BrinellPhụ lục A2  
Tiêu chuẩn hóa Thụt lề độ cứng Brinell Phụ lục A3
Tiêu chuẩn hóa các khối thử nghiệm độ cứng Brinell   Phụ lục A4  

2.4 Tiêu chuẩn này bao gồm thông tin không bắt buộc trong các phụ lục sau liên quan đến phép thử độ cứng Brinell:

Bảng số độ cứng BrinellPhụ lục X1
Ví dụ về thủ tục xác định Độ cứng Brinell Không chắc chắnPhụ lục X2

2.5 Tại thời điểm thử nghiệm độ cứng Brinell được phát triển, các mức lực được chỉ định bằng đơn vị kilôgam lực (kgf). Mặc dù tiêu chuẩn này chỉ định đơn vị lực trong Hệ đơn vị quốc tế (SI) là Newton (N), do tiền lệ lịch sử và việc tiếp tục sử dụng đơn vị kgf phổ biến, các giá trị lực tính bằng đơn vị kgf được cung cấp cho thông tin và phần lớn thảo luận trong tiêu chuẩn này đề cập đến các lực tính bằng đơn vị kgf.

2.6 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2.7 Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay