ASTM G31 – 21: HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ ĂN MÒN KHI NGÂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA KIM LOẠI

Ý nghĩa và sử dụng

4.1 Kiểm tra ăn mòn về bản chất của nó không bao gồm việc tiêu chuẩn hóa hoàn toàn. Tiêu chuẩn này, chứ không phải là một quy trình tiêu chuẩn hóa, được trình bày như một hướng dẫn để có thể tránh được một số cạm bẫy của thử nghiệm như vậy.

4.2 Kinh nghiệm cho thấy rằng tất cả các kim loại và hợp kim không phản ứng như nhau đối với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn và các thử nghiệm ăn mòn cấp tốc chỉ cho kết quả chỉ dẫn hoặc thậm chí có thể hoàn toàn sai lệch. Không thực tế khi đề xuất một quy trình thử nghiệm ăn mòn tiêu chuẩn không linh hoạt trong phòng thí nghiệm để sử dụng chung, ngoại trừ các thử nghiệm chất lượng vật liệu khi yêu cầu tiêu chuẩn hóa. Một mục đích của hướng dẫn này là thúc đẩy mối tương quan tốt hơn của các kết quả trong tương lai và giảm thiểu các báo cáo mâu thuẫn thông qua việc ghi chép chi tiết hơn các yếu tố và điều kiện có ý nghĩa.

4.3 Khi thiết kế bất kỳ thử nghiệm ăn mòn nào, cần xem xét các yếu tố khác nhau được thảo luận trong hướng dẫn này, bởi vì các yếu tố này được phát hiện là có ảnh hưởng đến kết quả thu được.

Phạm vi

1. Hướng dẫn này bao gồm và mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến các thử nghiệm ăn mòn ngâm trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là các thử nghiệm mất khối lượng. Các yếu tố này bao gồm thiết bị, lấy mẫu, mẫu thử, điều kiện thử nghiệm (thành phần dung dịch thử nghiệm, nhiệt độ, sủi bọt khí, chuyển động chất lỏng, thể tích dung dịch, phương pháp hỗ trợ mẫu thử nghiệm, thời gian thử nghiệm), phương pháp làm sạch mẫu thử nghiệm, giải thích kết quả và tính toán tốc độ ăn mòn. Hướng dẫn này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi lại tất cả dữ liệu thích hợp và cung cấp danh sách kiểm tra để báo cáo dữ liệu thử nghiệm.

2. Việc đánh giá cụ thể về sự tấn công cục bộ, sự nứt vỡ do môi trường hỗ trợ và các tác động của dòng giải pháp không nằm trong phạm vi của hướng dẫn này.

3. Hướng dẫn này nhằm mục đích sử dụng cho những người thiết kế các thử nghiệm ngâm trong phòng thí nghiệm, những người có thể không quen thuộc với tất cả các biến số cần xem xét và các cạm bẫy có thể gặp phải khi thiết kế và tiến hành loại thử nghiệm này. Nó nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo để đảm bảo rằng thử nghiệm sẽ cho phép tạo ra dữ liệu liên quan đến ứng dụng với mức nhiễu tối thiểu.

4. Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được cho trong ngoặc đơn sau đơn vị SI chỉ được cung cấp để làm thông tin và không được coi là tiêu chuẩn.

5. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

6. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay