CHUYỂN ĐỔI ISO 45001 – NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH CỦA ISO 45001 SO VỚI OHSAS 18001

CHUYỂN ĐỔI ISO 45001 – NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH CỦA ISO 45001 SO VỚI OHSAS 18001

CHUYỂN ĐỔI ISO 45001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIÊP

ISO 45001 áp dụng cấu trúc cấp cao ISO (HLS), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Một số thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 so với OHSAS 18001 cho phù hợp theo cấu trúc HLS thông thường và một số là đặc điểm riêng cho sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

OHSAS 18001 sẽ bị thu hồi khi ISO 45001 được công bố vào quý I năm 2018. ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng cường tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và 14001. Nó làm cho việc triển khai và tích hợp với hệ thống quản lý dễ dàng hơn, tăng giá trị cho người dùng.

Nếu bạn đang áp dụng OHSAS 18001, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001. Tuy nhiên, có một vài thay đổi từ OHSAS 18001 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 45001.

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG ISO 45001:

  • Bối cảnh kinh doanh: Chương 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định và giám sát có hệ thống bối cảnh kinh doanh.
  • Công nhân và các bên quan tâm khác: Chương 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
  • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các chương 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm tăng cường sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
  • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Trong chương 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào quản lý cấp cao để tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý.
  • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (chương 6.2.1 và 6.2.2) và đánh giá hiệu quả (chương 9.1.1).
  • Các yêu cầu mở rộng liên quan đến:
  1. Sự tham gia, tư vấn và sự tham gia của người lao động (5.4)
  2. Trao đổi thông tin (7.4): Nói rõ hơn về “cơ chế” của giao tiếp, bao gồm việc xác định cái gì, khi nào và như thế nào để giao tiếp.
  3. Mua sắm, bao gồm các quy trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

Liên lạc với chúng tôi để giúp bạn chuyển đổi sang phiên bản ISO 45001 và được chứng nhận bởi TNV-SIGMA CERT.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay