Học chứng chỉ OHSAS 18001 dành cho cá nhân

Các khóa đào tạo về các khái niệm về OHSAS 18001 có sẵn và có nhiều lựa chọn cho các cá nhân để lựa chọn, bạn cần tìm hiểu thông tin về các khóa đào tạo này trước khi muốn học chứng chỉ OHSAS 18001. Những người muốn trở thành đánh giá viên cho một tổ chức chứng nhận cần phải tham gia các khóa đào tạo này, ngoài ra những người sử dụng những kỹ năng này trong công ty riêng của họ cũng rất hữu ích:

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng OHSAS 18001 – Đây là khóa đào tạo kéo dài từ 4 đến 5 ngày tập trung vào việc hiểu được tiêu chuẩn OHSAS 18001 và có thể sử dụng nó để đánh giá các hệ thống quản lý đối với những yêu cầu này. Khi học chứng chỉ OHSAS 18001 về đánh giá viên trưởng gồm một bài kiểm tra cuối khóa để xác minh kiến thức và năng lực, và chỉ với khóa học được công nhận mà một cá nhân có thể được chấp thuận để đánh giá chứng nhận OHSAS 18001 cho một cơ quan chứng nhận.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ OHSAS 18001 – Đây thường là một khóa học hai hoặc ba ngày dựa trên khóa học đánh giá viên trưởng ở trên, nhưng không bao gồm bài kiểm tra năng lực, vì vậy điều này hữu ích nhất cho người bắt đầu đánh giá nội bộ trong một Công ty. Đánh giá viên nội bộ phải có đủ năng lực, điều này là một yêu cầu khi chứng nhận do đó công ty phải cho nhân viên học chứng chỉ OHSAS 18001 về đánh giá nội bộ.

Khóa đào tạo về Nhận thức và Thực hiện OHSAS 18001 – khóa học cung cấp kiến thức về OHSAS 18001 và cách thực hiện. Đây có thể là các khoá học một hoặc hai ngày và thậm chí có thể bao gồm các buổi học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy các tài liệu. Học chứng chỉ OHSAS 18001 này là cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001, hoặc những người sẽ tham gia vào việc thực hiện dự án chứng nhận OHSAS 18001 trong một công ty, và tiết kiệm hơn so với đầu tư vào khóa học đánh giá viên trưởng cho những người tham gia ở cấp độ này.

Như vậy bạn phải xác định mình đanh ở giai đoạn nào về hiểu biết tiêu chuẩn để tham gia các lớp học chứng chỉ OHSAS 18001 và chọn cho đúng.

Xem thêm:

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-iso-45001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-quy-trinh-ohsas-18001-can-thiet-theo-yeu-cau-chung-nhan/

https://www.isosig.com/cac-loai-hinh-danh-gia-doi-voi-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-chung-nhan-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/hoc-chung-chi-ohsas-18001-danh-cho-ca-nhan-2/

https://www.isosig.com/giay-chung-nhan-ohsas-18001-cac-buoc-cuoi-cung-de-hoan-thanh-2/

https://www.isosig.com/cac-buoc-de-duoc-cap-chung-chi-ohsas-18001/

https://www.isosig.com/chung-nhan-ohsas-18001-la-gi/

2 thoughts on “Học chứng chỉ OHSAS 18001 dành cho cá nhân

    1. Cảm ơn bạn đã quan tâm, bên mình chưa có tổ chức ở Hà Nội. Mà đầu năm 2018 sẽ có tiêu chuẩn iso 45001 thay thế ohsas 18001, bạn nên cân nhắc để sang năm học iso 45001 thì tốt hơn.

Comments are closed.

You cannot copy content of this page