ISO 3651-2:1998 XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN GIỮA CÁC HẠT THÉP KHÔNG GỈ

Xác định khả năng chống ăn mòn giữa các hạt của thép không gỉ – Phần 2: Thép không gỉ Ferit, Austenit và Ferit-Austenit (duplex) – Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường chứa axit sulfuric

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 3651-2 được xây dựng bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 17, Tiểu ban Thép, SC 7, Phương pháp thử (trừ thử nghiệm cơ học và phân tích hóa học).
Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 3651-2: 1976), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.
ISO 3651 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Xác định khả năng chống ăn mòn giữa các hạt của thép không gỉ:
- Phần 1: Thép không gỉ Austenit và Ferit-Austenit (duplex) - Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường axit nitric bằng phép đo hao hụt khối lượng (Thử nghiệm Huey)
- Phần 2: Thép không gỉ Ferit, Austenit và Ferit-Austenit (duplex) - Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường chứa axit sulfuric
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khả năng chống ăn mòn giữa các hạt của thép không gỉ ferritic, austenit và ferritic-austenit (duplex) trong môi trường chứa axit sulfuric. Nó cũng chỉ rõ các mục đích có thể được chỉ định cho thử nghiệm. Các phương pháp kiểm tra bao gồm:
- phương pháp A: thử nghiệm axit sunfuric / đồng sunfat 16% (thử nghiệm Monypenny Strauss);
- phương pháp B: thử nghiệm axit sunfuric / đồng sunfat 35%;
- phương pháp C: thử nghiệm axit sunfuric / sắt sunfat 40%.
Các phương pháp này có thể áp dụng cho thép không gỉ được cung cấp ở dạng sản phẩm và ống đúc, cán hoặc rèn và được thiết kế để sử dụng trong môi trường axit oxy hóa nhẹ (ví dụ, axit sunfuric, axit photphoric).
Trừ khi được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm, phương pháp được sử dụng, A, B hoặc C, sẽ là đối tượng của thỏa thuận giữa các bên liên quan.
Phụ lục A đưa ra các ví dụ về ứng dụng của ba phương pháp trên thép không gỉ.
CHÚ THÍCH - Điều quan trọng cần lưu ý là kết quả của thử nghiệm ăn mòn chỉ có giá trị nghiêm ngặt đối với môi trường ăn mòn được sử dụng trong thử nghiệm. Nó là cơ sở để ước tính khả năng chống ăn mòn giữa các hạt nhưng có thể không được sử dụng để kiểm tra khả năng chống các dạng ăn mòn khác (ăn mòn nói chung, rỗ, ăn mòn ứng suất, v.v.). Người sử dụng cần phải điều chỉnh thử nghiệm ăn mòn được chỉ định phù hợp với việc sử dụng được làm bằng hợp kim. Trong mọi trường hợp, thử nghiệm này không được coi là tiêu chí tuyệt đối về chất lượng của kim loại.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay