Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 14001 là gì?

Các bước thực hành để được cấp chứng chỉ ISO 14001 là gì?

Cấp chứng chỉ ISO 14001 – các bước đầu tiên thực hiện

Để được cấp chứng chỉ ISO 14001, các bạn trước tiên phải biết có hai loại chứng chỉ: chứng nhận Hệ thống Quản lý môi trường của Công ty so với các yêu cầu của ISO 14001, và chứng chỉ của các cá nhân để có thể đánh giá theo các yêu cầu ISO 14001. Phần này bàn về các bước cần thiết để một công ty thực hiện Hệ thống Quản lý môi trường để được cấp chứng chỉ ISO 14001.

Chứng chỉ ISO 14001 được cấp cho công ty của bạn liên quan đến việc triển khai EMS dựa trên các yêu cầu của ISO 14001, sau đó thuê một tổ chức chứng nhận được công nhận để kiểm tra và phê duyệt EMS của bạn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

chứng nhận ISO 14001
Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

Bắt đầu với sự hỗ trợ của lãnh đạo và xác định các yêu cầu của khách hàng đối với hệ thống quản lý môi trường. Sau đó bạn sẽ cần xác định chính sách môi trường, mục tiêu môi trường và sổ tay môi trường, cùng xác định phạm vi và việc thực hiện Hệ thống Quản lý môi trường.

Cùng với những điều này, bạn phải tạo ra các quy trình và thủ tục bắt buộc và bổ sung cần thiết cho tổ chức của mình để quản lý và kiểm soát các yếu tố môi trường.

Việc tạo ra các tài liệu này có thể được thực hiện nội bộ bởi công ty của bạn, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp thông qua việc thuê tư vấn hoặc mua tài liệu chuẩn.

Một khi tất cả các quy trình và thủ tục được đưa ra, bạn sẽ cần vận hành Hệ thống Quản lý môi trường trong một khoảng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thu thập các hồ sơ cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo: kiểm tra và xem lại hệ thống của bạn và được chứng nhận.

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của bên thứ ba được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận như TNV- SIGMA CERT khi xác minh rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của cơ quan đánh giá, với việc tái chứng nhận được thực hiện trên cơ sở ba năm một lần.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận ISO 14001

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay