Tài liệu hướng dẫn triển khai ISO 50001 trong ngành công nghiệp khí và dầu.

Tài liệu hướng dẫn triển khai ISO 50001 trong ngành công nghiệp khí và dầu.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ISO 50001 TRONG NGÀNG DẦU KHÍ

Ngành công nghiệp dầu khí đòi hỏi nhiều năng lượng. Hiệu suất năng lượng và tiết kiệm năng lượng từ lâu là điều thiết yếu cho hoạt động của ngành. Chúng chuyển thành tiết kiệm chi phí và trong những năm gần đây được quan tâm nhiều trong bối cảnh giảm lượng phát thải khí nhà kính (GHG), như cũng như giá nhiên liệu cao hơn và cung cấp năng lượng còn hạn chế ở một số khu vực nhất định trên thế giới. Quản lý năng lượng thông qua một hệ thống quản lý năng lượng “có cấu trúc tốt” (EnMS) đảm bảo rằng Năng lượng các vấn đề Năng lượng được đưa vào xem xét một cách hợp lý các khía cạnh của các hoạt động của ngành.

Mục tiêu của tài liệu này là để hỗ trợ công nghiệp dầu khí trong việc tạo ra và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với ISO 50001. Nó không có ý định định nghĩa hoặc áp đặt các quy tắc, ràng buộc hoặc các yêu cầu bổ sung cho ngành dầu khí ngoài những gì được yêu cầu theo ISO 50001. Nó chỉ làm sáng tỏ và giải thích Tiêu chuẩn ISO trong bối cảnh hoạt động dầu khí và cung cấp các ví dụ ngữ cảnh liên quan.

Xem chi tiết văn bản bằng tiếng anh

 

Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay