SỰ KHÁC NHAU GIỮA ISO 45001 VÀ OHSAS 18001, ISO 45001 CÓ THAY THẾ OHSAS 18001 KHÔNG?

SỰ KHÁC NHAU GIỮA ISO 45001 VÀ OHSAS 18001, ISO 45001 CÓ THAY THẾ OHSAS 18001 KHÔNG?

ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 có phải không, đây là môt câu hỏi chắc chắn mỗi cá nhân, đặc biệt là tổ chức, doanh nghiệp sẽ không thoát khỏi sự thắc mắc.

Với việc phát hành ISO 45001:2018 làm tiêu chuẩn mới để tạo Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS), có một câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra với OHSAS 18001: 2007. Vì tiêu chuẩn trước đó không được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) duy trì mà thay vào đó được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) duy trì, nên có một số nhầm lẫn về việc liệu đây có phải là tiêu chuẩn thay thế hay không.

Và một số câu hỏi được đặt ra: Nếu bạn có OHSAS 18001, bạn có cần chuyển đổi sang ISO 45001 không? Câu trả lời ngắn gọn là có, bởi vì ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001. Nhưng sự chuyển đổi này thậm chí có ý nghĩa gì? Tìm hiểu cách ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001 trong bài viết này.

Mục lục

Tổng quan chung về ISO 45001:2018 và OHSAS 18001?

ẢNH MINH HỌA ISO 45001 THAY THẾ OHSAS 18001

ISO 45001

 • ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S).
 • Nó đã trở thành một trong những tiêu chuẩn được mong đợi nhất trên thế giới và được thiết lập để cải thiện đáng kể mức độ an toàn tại nơi làm việc.
 • ISO 45001 nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình và tính chất của tổ chức đó.
 • ISO 45001 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S, tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như sức khỏe / phúc lợi của người lao động; tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành cũng phải giải quyết các vấn đề như vậy.

OHSAS 18001

 • OHSAS 18001, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu (tên chính thức là BS OHSAS 18001, nhưng thường bị gọi nhầm là ISO 18001) là một Tiêu chuẩn của Anh về các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và thực hiện trên toàn thế giới. Phiên bản gần đây nhất của tiêu chuẩn này được xuất bản vào năm 2007, và được gọi là “OHSAS 18001: 2007”.
 • BS OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế thực sự đặt ra các yêu cầu về thực hành tốt quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho bất kỳ quy mô tổ chức nào. Nó cung cấp hướng dẫn để giúp bạn thiết kế khuôn khổ sức khỏe và an toàn của riêng mình – cho phép bạn đưa tất cả các quy trình và kiểm soát có liên quan vào một hệ thống quản lý.
 • BS OHSAS 18001 cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tất cả các loại hình tổ chức để giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro và nguy cơ trong hoạt động. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp bạn tạo điều kiện làm việc tốt nhất có thể trong tổ chức của mình – giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, ngành và khách hàng.

ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 như thế nào?

 • Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1999, OHSAS 18001 đã là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & SMS) được công nhận để đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý. 
 • OHSAS 18001 đã được sửa đổi vào năm 2007 và đến nay là 19 năm sau ngày ban hành đầu tiên, một tiêu chuẩn ISO mới đã được phát triển để thay thế OHSAS 18001; tiêu chuẩn này là ISO 45001: 2018.
 • ISO 45001: 2018 được xuất bản vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và OHSAS 18001 sẽ bị rút lại vào ngày 12 tháng 3 năm 2021. Tất cả khách hàng được chứng nhận SISCERT OHSAS 18001 có thời gian ba năm để chuyển chứng nhận của họ sang ISO 45001: 2018. Sau ngày 12 tháng 3 năm 2021, tất cả các chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 sẽ hết hạn.

Khi ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 thì ISO 45001:2018 có gì mới?

Phụ lục SL

 • Một trong những thay đổi lớn nhất là tổ chức tiêu chuẩn ISO 45001 để phù hợp với định dạng tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý ISO, được gọi là Phụ lục SL, để cấu trúc và định dạng phù hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015
 • Trong tương lai, người ta ước tính rằng Phụ lục SL sẽ đại diện cho 30 – 40% các tiêu chuẩn của hệ thống ISO.
 • Khung Phụ lục SL bao gồm 10 Chương, một số chương đã quen thuộc với công chúng và người sử dụng các tiêu chuẩn.
 • Các mệnh đề cấu trúc cấp cao:
  • Phạm vi
  • Tài liệu tham khảo quy chuẩn
  • Thuật ngữ và định nghĩa
  • Bối cảnh của tổ chức
  • Khả năng lãnh đạo 
  • Lập kế hoạch 
  • Ủng hộ
  • Hoạt động
  • Đánh giá hiệu suất
  • Cải tiến

Các khái niệm mới được bao gồm trong các mệnh đề riêng lẻ:

 • Bối cảnh của tổ chức – Yêu cầu cách tiếp cận chi tiết trong việc đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến công ty của bạn. Việc sửa đổi quan hệ lao động, công nghệ mới, vật liệu mới và dịch vụ từ bên ngoài có thể tiềm ẩn rủi ro. ISO 45001 yêu cầu bạn xem xét tất cả các yếu tố đã đề cập, đánh giá chúng và quyết định những biện pháp nào cần được thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu rủi ro.
 • Lãnh đạo – Có sự tập trung cao độ vào sự lãnh đạo và lãnh đạo cao nhất. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người phải được bao gồm trong quá trình ra quyết định, không chỉ các nhà lãnh đạo cấp cao mà tất cả các cấp của tổ chức.
 • Thông tin được lập thành tài liệu – Một khái niệm mới hỗ trợ thế giới dữ liệu đã qua xử lý hiện đại, vẫn kết hợp nhu cầu về tài liệu và hồ sơ.

Rủi ro trong OHSMS

 • Một thay đổi quan trọng liên quan đến cách chúng ta nghĩ về rủi ro trong OHSMS. 
 • Trong đó OHSAS 18001 chỉ nói về các rủi ro liên quan đến các mối nguy OH&S trong tổ chức, thì ISO 45001 nói về việc quản lý các rủi ro và cơ hội khác cùng với việc kiểm soát các mối nguy OH&S này. 
 • Bạn có thể tìm hiểu về các yêu cầu mới liên quan đến rủi ro trong bài viết Các yêu cầu mới đối với rủi ro và cơ hội theo ISO 45001 là gì? Với những rủi ro và cơ hội bổ sung này để đánh giá, nhiều công ty sẽ muốn có một quy trình quản lý rủi ro chính thức hơn so với việc họ đã sử dụng OHSAS 18001. Có thể tìm thấy thêm một số thông tin về những gì điều này có thể kéo theo trong bài viết

Các tổ chức, doanh nghiệp có cần chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 hay không khi cụm từ ISO 45001 thay thế OHSAS 18001 xuất hiện?

 • Cả ISO và BSI đều thông báo rằng thời gian chuyển tiếp ba năm để thay đổi OHSMS của bạn từ OHSAS 18001: 2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 mới.
 • Điều này khớp với những gì thường xảy ra khi tiêu chuẩn ISO được cập nhật, chẳng hạn như khi ISO 9001: 2008 được thay đổi thành bản sửa đổi ISO 9001: 2015.
 • Các công ty đã được chứng nhận có thời hạn đến năm 2021 để nâng cấp OHSMS của họ và tại thời điểm này BSI đã chỉ ra rằng nó sẽ làm cho OHSAS 18001: 2007 trở nên lỗi thời.
 • Bất kỳ công ty nào đang triển khai OHSMS mới nên sử dụng tiêu chuẩn ISO 45001 làm yêu cầu của họ, vì các tổ chức chứng nhận sẽ ngừng cấp chứng nhận cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 sớm hơn thời hạn năm 2021 này.
 • Vì vậy các tổ chức, doanh nghiệp cầm chuyển đổi sớm để đạt được những lợi ích mong muốn.

Quy trình chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 khi ISO 45001 thay thế OHSAS 18001?

Bước 1 – Xác định bối cảnh của tổ chức của bạn là một yêu cầu mới trong ISO 45001.

 • Khi xác định bối cảnh của tổ chức, bạn phải xem xét các vấn đề bên trong và bên ngoài.
 • Vì liên quan đến:
  • Mục đích công ty
  • Định hướng chiến lược
  • Khả năng đạt được kết quả mong muốn

Bước 2 – Liệt kê các bên quan tâm và các bên liên quan

 • Đây cũng là một yêu cầu mới so với OHSAS 18001.
 • ISO 45001: 2018 đòi hỏi phải hiểu ai quan tâm đến Hệ thống OH&S Và các tác động HTQLATSKNN

Bước 3 – Xem xét phạm vi của Hệ thống quản lý OH&S

 • Yêu cầu này giúp tổ chức xác định rõ hơn phạm vi của Hệ thống quản lý OH&S.
 • Mặc dù yêu cầu này đã tồn tại trong phiên bản trước của tiêu chuẩn (OHSAS 18001).
 • Tuy nhiên, yêu cầu này trong ISO 45001: 2018 là khá khác nhau.

Bước 4 – Sự tham gia của Lãnh đạo

 • Tiêu chuẩn mới yêu cầu lãnh đạo phải chủ động và có trách nhiệm.
 • Thay vì một vai trò thụ động hơn, hãy cử đại diện tham gia.
 • Theo tiêu chuẩn mới, sự tham gia của lãnh đạo trong các yêu cầu OH&S là bắt buộc.

Bước 5 – Đánh giá rủi ro và cơ hội

 • Đây là một yêu cầu mới và quan trọng của tiêu chuẩn mới.
 • Rủi ro và cơ hội cần xem xét đối với các khía cạnh của Hệ thống quản lý OH&S.
 • Bao gồm tất cả các yêu cầu tuân thủ và thậm chí cả bối cảnh của tổ chức.

Bước 6 – Xác định và đánh giá các mối nguy.

 • Đây không phải là một yêu cầu mới.
 • Tổ chức cần thiết lập một quá trình xác định rủi ro chủ động và tích cực.

Bước 7 – Xác định nghĩa vụ tuân thủ

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý là nền tảng của Hệ thống quản lý OH&S.
 • Cần thiết lập quá trình để xác định các yêu cầu pháp lý
 • Và các yêu cầu khác áp dụng cho các mối nguy OH&S và Hệ thống quản lý OH&S

Bước 8 – Xây dựng kế hoạch hành động

 • Cần lập kế hoạch giải quyết các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác.
 • Doanh nghiệp cần lập kế hoạch hành động để chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Bước 9 – Đặt mục tiêu và kế hoạch thực hiện OH&S

 • Tiêu chuẩn mới yêu cầu tổ chức phải đảm bảo các mục tiêu OH&S tương thích với chiến lược công ty.
 • Tiêu chuẩn cũng yêu cầu các kế hoạch để đạt được những mục tiêu này phải được tạo ra.

Bước 10 – Kiểm soát thông tin tài liệu

 • Các quy trình và hồ sơ hiện được xác định theo thuật ngữ mới của thông tin tài liệu.
 • Chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001 là cơ hội để cải thiện việc kiểm soát tài liệu hiện có.
 • Việc kiểm soát tài liệu và hồ sơ không bắt buộc phải ghi lại.
 • Tuy nhiên, tạo Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ là cách thường sử dụng.

Bước 11 – Thiết lập kiểm soát hoạt động

 • Cải thiện kiểm soát hoạt động là một trong những mục tiêu của tiêu chuẩn mới.
 • Doanh nghiệp cần xây dựng các quy trình kiểm soát hoạt động để tuân thủ tiêu chuẩn mới, v.v.

Bước 12 – Đánh giá hiệu quả của hệ thống OH&S

 • Đây là bước cuối cùng của Quy trình chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001.
 • Các doanh nghiệp sẽ cần đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý OH&S của họ.
 • Bạn phải kiểm tra xem nó có phù hợp với tiêu chuẩn hay không.

Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp?

10 lợi ích hàng đầu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là:

 • Cải thiện hiệu suất sức khỏe và an toàn
 • Giảm chi phí liên quan đến tai nạn và sự cố
 • Cải thiện quan hệ và tinh thần nhân viên
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Cải thiện hình ảnh công chúng và PR
 • Phí bảo hiểm thấp hơn
 • Tiếp cận tài chính dễ dàng hơn
 • Tăng cường tuân thủ quy định
 • Cải thiện sự tự tin
 • Tăng cường trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp

Chứng nhận tại SISCERT sẽ giúp bạn hiểu như thế nào?

SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4, Gurugram (Haryana)-India. Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia, UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi.

Đại diện Việt Nam: Công ty TNHH SIS CERT

Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0918991146

Liên hệ nhân viên kinh doanh:

Mr. NHẤT DUY: 0932321236

Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518

Ms. THÚY: 0774416158

Email: info@isosig.com Website: www.isosig.com

 • Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất
 • Chúng tôi có sẵn nhiều bộ tài liệu mẫu ISO 45001:2018 với nhiều ngành giúp bạn nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý. Chúng tôi sẽ đào tạo cho nhân viên bạn tiếp cận đầy đủ nhất về ISO 45001:2018. Giấy chứng nhận của chúng tôi được công nhận quốc tế IAS, IAF, UKAS, được chấp nhận ở tất cả các thị trường.
 • Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận ISO, CE, FDA, hỗ trợ thông tin pháp lý về tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Ả rập, UAE, Canada…
Chat Zalo

0827796518

You cannot copy content of this page

Gọi để liên lạc ngay