1
Bạn cần hỗ trợ?

SIS CERT – Cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận IAS - Hoa Kỳ

AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI

Chứng nhận CE

Các chữ cái 'CE' xuất hiện trên nhiều sản phẩm được giao dịch trên Thị trường Mở rộng trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Điều này chứng tỏ rằng các sản phẩm bán tại EEA đã được đánh giá là đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và bảo vệ môi trường cao. Khi mua một chiếc điện thoại mới, một chú gấu bông, hoặc một chiếc TV trong EEA, bạn có thể tìm thấy dấu CE trên đó. Việc đánh dấu CE cũng hỗ trợ cạnh tranh công bằng bằng cách yêu cầu tất cả các công ty có trách nhiệm với cùng một quy tắc.

CHỨNG NHẬN ISO 37001

Chứng nhận ISO 37001:2016 - Hệ thống quản lý chống hối lộ - Chứng nhận ISO 37001:2016 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 45001

Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Chứng nhận ISO 45001:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng. Chứng nhận ISO 50001:2018 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận ISO 14001:2015 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín.

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon