1
Bạn cần hỗ trợ?

SIS CERT – Cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận IAS - Hoa Kỳ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN IATF 16949

Chứng nhận IATF 16949 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng ô tô, chứng nhận IATF 16949 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng trong chuỗi cung ứng ô tô dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế.

CHỨNG NHẬN AS9100

Chứng nhận AS9100 - Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không vũ trụ, chứng nhận AS9100 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế.

CHỨNG NHẬN ISO 13485

Chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế Chứng nhận ISO 13485:2016 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

CHỨNG NHẬN ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng Chứng nhận ISO 9001:2015 giúp cho tổ chức tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín với chứng nhận được công nhận quốc tế IAS Hoa Kỳ.

Kinh doanh 1: 0918.99.11.46- Ms.Dung Kinh doanh 2: 0918.92.91.32- Mr. Bon