ASTM A262-15: THỰC HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG NHẠY CẢM VỚI CUỘC TẤN CÔNG GIỮA CÁC HẠT TRONG THÉP KHÔNG GỈ AUSTENITIC

Sơ lược

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm các thực hành tiêu chuẩn để phát hiện tính nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenit. Các thực hành này bao gồm năm thử nghiệm ăn mòn giữa các hạt, cụ thể là: (1) thử nghiệm ăn mòn axit oxalic để phân loại cấu trúc ăn mòn của thép không gỉ Austenit; (2) thử nghiệm axit sunfat-sunfuaric, (3) thử nghiệm axit nitric và (4) thử nghiệm axit đồng-đồng sunfat-sulfuric để phát hiện tính nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenit; và (5) thử nghiệm axit sulfuric đồng-đồng sunfat-50% để phát hiện tính nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenit đúc có molypden. Các phương pháp chuẩn bị mẫu thử, thử nghiệm sàng lọc nhanh, thiết lập thiết bị và quy trình thử nghiệm, tính toán và nội dung báo cáo được mô tả cho từng thực hành thử nghiệm. Các kiểu cấu trúc khắc được sử dụng để phân loại mẫu vật là: cấu trúc bậc, cấu trúc kép, cấu trúc rãnh, ferit cô lập, rãnh xen kẽ, rỗ hạt cuối I và rỗ hạt cuối II.

Ý nghĩa và sử dụng

6.1 Việc sử dụng phép thử khắc cho phép nhanh chóng chấp nhận các lô vật liệu cụ thể mà không cần phải thực hiện các thử nghiệm ngâm axit nóng tốn thời gian và tốn kém trên các lô đó.

Phạm vi

1. Những thực hành này bao gồm năm thử nghiệm sau:

1.1Thực hành A — Thử nghiệm khâu axit oxalic để phân loại cấu trúc khâu của thép không gỉ Austenit (bao gồm cả Phần 4 đến 13),

1.2 Thực hành B — Thử nghiệm axit sunfat-sulfuric Ferric để phát hiện khả năng nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenitic (bao gồm cả Phần 14 đến 25),

1.3 Thực hành C — Thử nghiệm axit nitric để phát hiện khả năng nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenitic (Phần 26 đến 36, bao gồm),

1.4 Thực hành E-Thử nghiệm E-Đồng – Đồng sunfat – Axit sunfuric để phát hiện khả năng nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenitic (Phần 37 đến 46, bao gồm), và

1.5 Thực hành Thử nghiệm F — Copper – Copper Sulfate – 50% Acid sulfuric để phát hiện khả năng nhạy cảm với sự tấn công giữa các hạt trong thép không gỉ Austenitic mang molypden (Phần 47 đến 58, bao gồm cả phần).

2. Thử nghiệm khâu axit oxalic là một phương pháp nhanh chóng để xác định, bằng cách khắc đơn giản, những mẫu thử của một số loại thép không gỉ về cơ bản không dễ bị tấn công giữa các hạt liên quan đến kết tủa cacbua crom. Các mẫu này sẽ có tốc độ ăn mòn thấp trong các thử nghiệm ăn mòn nhất định và do đó có thể được loại bỏ (sàng lọc) khỏi thử nghiệm là “chấp nhận được”. Thử nghiệm khắc chỉ có thể áp dụng cho những cấp được liệt kê trong các thử nghiệm axit nóng riêng lẻ và phân loại các mẫu thử là “chấp nhận được” hoặc là “nghi ngờ”.

3. Phép thử axit sunfat-sulfuric, phép thử đồng – đồng sunfat – 50% axit sulfuric và phép thử axit nitric dựa trên các phép xác định độ sụt khối lượng và do đó, cung cấp một phép đo định lượng về hiệu suất tương đối của các mẫu được đánh giá. Ngược lại, phép thử đồng – đồng sunfat – axit sulfuric 16% dựa trên việc kiểm tra trực quan các mẫu uốn cong và do đó, chỉ phân loại các mẫu là chấp nhận được hoặc không chấp nhận được.

4. Sự hiện diện hoặc không có sự tấn công giữa các hạt trong các thử nghiệm này không nhất thiết phải là thước đo tính năng của vật liệu trong các môi trường ăn mòn khác. Các thử nghiệm này không cung cấp cơ sở để dự đoán khả năng chống lại các dạng ăn mòn không phải giữa các hạt, chẳng hạn như ăn mòn nói chung, rỗ hoặc nứt do ăn mòn do ứng suất.

CHÚ THÍCH 1: Xem Phụ lục X1 để biết thông tin liên quan đến việc lựa chọn thử nghiệm.

5. Các giá trị được nêu theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị tương đương inch-pound nằm trong ngoặc đơn và có thể gần đúng.

6. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Một số tuyên bố về nguy cơ cụ thể được nêu trong 10.1, 20.1.1, 20.1.9, 31.3, 34.4, 53.1.1 và 53.1.10.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page