ASTM C311 / C311M – 18: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN ĐỂ LẤY MẪU VÀ KIỂM TRA TRO BAY HOẶC CHẤT ĐỘC TỰ NHIÊN ĐỂ SỬ DỤNG TRONG BÊ TÔNG XI MĂNG PORTLAND

Ý nghĩa và sử dụng

4.1 Các phương pháp thử nghiệm này được sử dụng để phát triển dữ liệu nhằm so sánh với các yêu cầu của Đặc điểm kỹ thuật C618 hoặc Quy cách C1697. Các phương pháp thử nghiệm này dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn hóa trong phòng thí nghiệm và không nhằm mục đích mô phỏng các điều kiện công việc.

4.1.1 Chỉ số hoạt động cường độ – Thử nghiệm chỉ số hoạt độ cường độ được sử dụng để xác định xem liệu tro bay hoặc pozzolan tự nhiên có tạo ra mức độ phát triển cường độ chấp nhận được khi sử dụng với xi măng thủy lực trong bê tông hay không. Vì thử nghiệm được thực hiện với vữa, kết quả có thể không cung cấp mối tương quan trực tiếp về cách tro bay hoặc pozzolan tự nhiên sẽ đóng góp vào cường độ trong bê tông.

4.1.2 Thử nghiệm hóa học — Các phép xác định thành phần hóa học và các giới hạn được đặt cho mỗi phép thử không dự đoán hiệu suất của tro bay hoặc pozzolan tự nhiên với xi măng thủy lực trong bê tông, nhưng chung quy giúp mô tả thành phần và tính đồng nhất của vật liệu.

Phạm vi

1. Các phương pháp thử này bao gồm các quy trình lấy mẫu và thử nghiệm tro bay và pozzolans thô hoặc nung để sử dụng cho bê tông pooclăng-xi măng.

2. Các giá trị được nêu bằng đơn vị SI hoặc đơn vị inch-pound phải được coi là tiêu chuẩn riêng biệt. Các giá trị được nêu trong mỗi hệ thống có thể không phải là giá trị tương đương chính xác; do đó, mỗi hệ thống sẽ được sử dụng độc lập với hệ thống kia. Việc kết hợp các giá trị từ hai hệ thống có thể dẫn đến sự không phù hợp với tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH 1: Kích thước rây được xác định bằng ký hiệu tiêu chuẩn trong Quy định kỹ thuật E11. Ký hiệu thay thế được đưa ra trong ngoặc đơn chỉ để cung cấp thông tin và không đại diện cho kích thước sàng tiêu chuẩn khác.

3. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

4. Nội dung của tiêu chuẩn này viện dẫn các ghi chú và chú thích cung cấp thông tin giải thích. Những ghi chú và chú thích này (không bao gồm những ghi chú trong bảng) sẽ không được coi là yêu cầu của tiêu chuẩn này.

5. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page