ASTM D1331 – 20: PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI SỨC CĂNG BỀ MẶT VÀ BỀ MẶT CỦA DUNG DỊCH SƠN, DUNG MÔI, DUNG DỊCH CỦA CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ CÁC VẬT LIỆU LIÊN QUAN

Ý nghĩa và sử dụng

5.1 Các phương pháp này cung cấp dữ liệu hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả của các chất hoạt động bề mặt trong việc giảm sức căng bề mặt. Ngoài ra, dữ liệu sức căng bề mặt có thể dự đoán tương tác giữa chất lỏng và bề mặt rắn hoặc chất lỏng khác và có thể được sử dụng để thiết lập các đặc tính thấm ướt của sơn, dung môi và các chất lỏng khác.

5.2 Một số phòng thí nghiệm nhận thấy tấm Wilhelmy dễ sử dụng hơn, dễ làm sạch hơn và nói chung là tốt hơn để sử dụng với sơn có sắc tố.

Phạm vi

1. Các phương pháp thử này bao gồm việc xác định sức căng bề mặt và sức căng bề mặt của nhiều loại vật liệu lỏng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sơn, dung môi và dung dịch của các chất hoạt động bề mặt, như được định nghĩa trong Thuật ngữ D459. Bốn phương pháp được đề cập như sau:

Phương pháp A – Căng thẳng bề mặt bằng vòng du Noüy;

Phương pháp B — Căng thẳng giữa các mặt bằng vòng du Noüy;

Phương pháp C – Căng thẳng bề mặt bằng tấm Wilhelmy; và

Phương pháp D — Lực căng giữa các mặt bằng tấm Wilhelmy.

2.  Phương pháp A ban đầu được viết chủ yếu để đề cập đến các dung dịch nước của các chất hoạt động bề mặt, nhưng cũng có thể áp dụng cho sơn nước, dung dịch không chứa nước (kể cả sơn) và dung dịch hỗn hợp dung môi.

3. Phương pháp B có thể áp dụng cho các dung dịch hai pha. Có thể có nhiều hơn một thành phần chất tan, bao gồm cả các thành phần chất tan không có hoạt tính bề mặt.

4.  Phương pháp C có thể áp dụng cho chất lỏng hoạt động bề mặt và, không giống như vòng du Noüy, không cần hiệu chỉnh độ nổi và kết quả không bị ảnh hưởng bởi độ nhớt vừa phải (1-10 Pa-giây) của chất lỏng. Đây là phương pháp được khuyến khích sử dụng với sơn và dung dịch nhựa thông.

5.  Phương pháp D có thể áp dụng cho các dung dịch và hỗn hợp hai pha.

6.  Các giá trị được nêu trong đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Không có đơn vị đo lường nào khác được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

7. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng. Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu có sẵn cho thuốc thử và vật liệu. Xem lại chúng để biết các mối nguy hiểm trước khi sử dụng.

8. Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.