ASTM D570-98 (2018): PHƯƠNG PHÁP THỬ TIÊU CHUẨN CHO SỰ HẤP THỤ NƯỚC CỦA NHỰA

  1. Ý nghĩa và sử dụng

1.1 Phương pháp thử nghiệm này đối với tốc độ hấp thụ nước có hai chức năng chính: thứ nhất, như một hướng dẫn về tỷ lệ nước được hấp thụ bởi vật liệu và do đó, trong những trường hợp mà các mối quan hệ giữa độ ẩm và các tính chất điện hoặc cơ học, kích thước hoặc hình dạng có được xác định, như một hướng dẫn về ảnh hưởng của việc tiếp xúc với nước hoặc điều kiện ẩm ướt đối với các đặc tính đó; và thứ hai, như một thử nghiệm kiểm soát về tính đồng nhất của sản phẩm. Chức năng thứ hai này đặc biệt áp dụng cho các tay tấm, que và ống khi thử nghiệm được thực hiện trên thành phẩm.

1.2 Có thể so sánh các giá trị độ hút nước của các loại nhựa khác nhau trên cơ sở các giá trị thu được theo 7.1 và 7.4.

1.3 Sự khuếch tán lý tưởng của chất lỏng3 thành polyme là một hàm của căn bậc hai của thời gian ngâm. Thời gian bão hòa phụ thuộc nhiều vào độ dày của mẫu. Ví dụ, Bảng 1 cho thấy thời gian bão hòa theo thời gian gần đúng đối với các độ dày khác nhau của nylon-6.

1.4 Độ ẩm của nhựa có liên quan mật thiết đến các đặc tính như điện trở cách điện, tổn thất điện môi, độ bền cơ học, hình dáng và kích thước. Ảnh hưởng của những đặc tính thay đổi độ ẩm do hấp thụ nước này phụ thuộc phần lớn vào kiểu tiếp xúc (ngâm trong nước hoặc tiếp xúc với độ ẩm cao), hình dạng của bộ phận và các đặc tính vốn có của nhựa. Với các vật liệu không đồng nhất, chẳng hạn như dạng nhiều lớp, tốc độ hấp thụ nước có thể rất khác nhau qua từng cạnh và bề mặt. Ngay cả đối với các vật liệu đồng nhất khác, nó có thể lớn hơn một chút qua các cạnh cắt so với bề mặt đúc. Do đó, các nỗ lực tương quan giữa độ hút nước với diện tích bề mặt nói chung phải được giới hạn đối với các vật liệu có liên quan chặt chẽ và các mẫu có hình dạng tương tự: Đối với các vật liệu có tỷ trọng khác nhau, mối quan hệ giữa các giá trị độ hút nước trên cơ sở thể tích cũng như trọng lượng có thể cần được xem xét.

2. Phạm vi

2.1 Phương pháp thử này bao gồm việc xác định tốc độ hấp thụ nước tương đối của chất dẻo khi ngâm nước. Phương pháp thử này nhằm mục đích áp dụng để thử nghiệm tất cả các loại nhựa, bao gồm cả sản phẩm nhựa đúc, đúc nóng và đúc nguội, và cả nhựa đồng nhất và nhiều lớp ở dạng que và dạng ống và ở dạng tấm 0,13 mm (0,005 in). ) hoặc độ dày lớn hơn.

2.2 Các giá trị cho theo đơn vị SI được coi là tiêu chuẩn. Các giá trị được nêu trong ngoặc đơn chỉ mang tính chất thông tin.

2.3 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các thực hành thích hợp về an toàn, sức khỏe và môi trường và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

2.4 Tiêu chuẩn quốc tế này được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc được quốc tế công nhận về tiêu chuẩn hóa được thiết lập trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0774 416 158

Email: thuynguyenthithu23@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi – SIS CERT qua hotline 0774 416 158 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page