ISO 3530:1979 CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG-HIỆU CHUẨN MÁY DÒ RÒ RỈ KIỂU KHỐI PHỔ

Công nghệ chân không – Hiệu chuẩn máy dò rò rỉ kiểu khối phổ

Chỉ những thiết bị phát hiện rò rỉ được mô tả là có hệ thống chân không cao tích hợp để duy trì phần tử cảm biến của khối phổ kế ở áp suất thấp. Hai quy trình được nêu ra, một quy trình để xác định tốc độ rò rỉ tối thiểu có thể phát hiện được và quy trình kia để xác định tỷ lệ nồng độ tối thiểu có thể phát hiện được.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 3530 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 112, công nghệ chân không, và được ban hành cho các cơ quan thành viên vào tháng 12 năm 1978.

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình được sử dụng để hiệu chuẩn máy phát hiện rò rỉ thuộc loại khối phổ kế; nghĩa là, để xác định một con số độ nhạy cho các thiết bị phát hiện rò rỉ như vậy. Các quy trình yêu cầu sử dụng rò rỉ đã hiệu chuẩn và hỗn hợp khí tiêu chuẩn; việc chuẩn bị và tiêu chuẩn hóa chúng nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này. Sau đó, ký hiệu “máy dò rò rỉ” sẽ được sử dụng để chỉ máy dò thuộc loại khối phổ kế.
Máy dò rò rỉ cho phép phát hiện rò rỉ do các lỗ hở cơ học, chẳng hạn như lỗ kim, và rò rỉ do thấm, chẳng hạn như xảy ra qua nhiều vật liệu cao phân tử. Rò rỉ ảo, chẳng hạn như rò rỉ do giải hấp bề mặt, hóa hơi và túi khí, nói chung, không thể được phát hiện bằng máy dò rò rỉ.


Phạm vi hiệu chuẩn tốc độ rò rỉ được giới hạn ở một mức xác định vì các yếu tố không quan trọng đối với rò rỉ lớn hơn có thể trở nên quan trọng đối với tốc độ rò rỉ về cơ bản nhỏ hơn 10-12 Pa · m3 · s-1.
Các đối tượng đang được kiểm tra bằng máy dò rò rỉ có thể ở trong môi trường chân không cao, hoặc ở cực khác, dưới áp suất lớn hơn khí quyển.

Do đó, hai đại lượng được xác định có quan hệ với nhau, nhưng trong thực tế, không khả thi để lấy được một trong hai con số kia bằng cách tính toán. Do đó, các phương pháp được quy định để xác định cả hai.
Tiêu chuẩn này là một trong những tiêu chuẩn hàng loạt các quy trình và thiết bị thử nghiệm rò rỉ, được chuẩn bị để sử dụng trong lĩnh vực công nghệ chân không.

Các ứng dụng bao gồm: độ kín rò rỉ, hiệu chuẩn máy dò rò rỉ, hiệu chuẩn rò rỉ, hỗn hợp khí, thông số kỹ thuật chấp nhận cho các dụng cụ phát hiện rò rỉ và quy trình chung để chứng minh độ kín của nhà máy chân không.
Các yêu cầu nêu trên sẽ hình thành đối tượng của Tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page