CƠ HỘI HỢP TÁC

CƠ HỘI HỢP TÁC

Ngoài các đánh giá viên toàn thời gian của chúng tôi, chúng tôi luôn cảm thấy vui khi được nghe từ các đánh giá viên giàu kinh nghiệm làm việc như là nhà thầu phụ. Nếu bạn thích đánh giá và cập nhật kiến thức và kinh nghiệm, vui lòng cho chúng tôi biết. Nếu bạn nghĩ mình phù hợp, vui lòng gửi email hồ sơ của bạn đến địa chỉ tamvan68@gmail.com để chỉ ra các tiêu chuẩn bạn có thể đánh giá và các lĩnh vực chuyên môn mà bạn thành thạo.

Chứng nhận SIS CERT thực tế, thân thiện và cạnh tranh cho chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 và ISO 27001 và các tiêu chuẩn quản lý khác.

You cannot copy content of this page