IEC 60364-4-44:2007 Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

IEC 60364-4-44: 2007 + A1: 2015 nhằm cung cấp các yêu cầu về an toàn lắp đặt điện trong trường hợp nhiễu điện áp và nhiễu điện từ được tạo ra vì các lý do cụ thể khác nhau. 

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2015-09-23
Phiên bản2.1
Ngôn ngữ có sẵnTiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 64 – Lắp đặt điện và bảo vệ chống điện giậtrss
ICS33.100.10 – Phát thải
33.100.20 – Miễn dịch
91.140.50 – Hệ thống cung cấp điện
Ngày ổn định  2022

You cannot copy content of this page