IEC 60364-5-53:2019 Lắp đặt điện hạ áp –

Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Thiết bị bảo vệ an toàn, cách ly, đóng cắt, điều khiển và giám sát

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2019-02-21
Phiên bản4.0
Ngôn ngữ có sẵnAnh, Pháp
TC / SCTC 64 – Lắp đặt điện và bảo vệ chống điện giậtrss
ICS29.130.01 – Thiết bị đóng cắt và điều khiển nói chung
91.140.50 – Hệ thống cung cấp điện
Ngày ổn định  2027

You cannot copy content of this page