IEC 60384-21:2019 Tụ điện cố định dùng trong thiết bị điện tử

Phần 21: Đặc điểm kỹ thuật – Tụ điện nhiều lớp gắn bề mặt cố định bằng điện môi gốm, Loại 1

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2019-01-29
Phiên bản3.0
Ngôn ngữ có sẵnTiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 40 – Tụ điện và điện trở cho thiết bị điện tửrss
ICS31.060.10 – Tụ điện cố định
Ngày ổn định  Năm 2025

You cannot copy content of this page