IEC 60730-1: 2010 Điều khiển điện tự động cho mục đích sử dụng gia đình và tương tự – Phần 1: Yêu cầu chung

Loại xuất bảnTiêu chuẩn quốc tế
Ngày xuất bản2010-03-10
Phiên bản4.0
Ngôn ngữ có sẵnTiếng Anh tiếng Pháp
TC / SCTC 72 – Điều khiển điện tự độngrss
ICS97.120 – Điều khiển tự động để sử dụng trong gia đình

You cannot copy content of this page