ISO 3733:1999 SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ VẬT LIỆU BITUM

Sản phẩm dầu mỏ và vật liệu bitum - Xác định nước - Phương pháp chưng cất
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nước đến 25% trong các sản phẩm dầu mỏ, bitum, tars và các sản phẩm có nguồn gốc từ các vật liệu này, không bao gồm nhũ tương, bằng phương pháp chưng cất. 

Các sản phẩm cụ thể được xem xét trong quá trình phát triển phương pháp thử này được liệt kê trong Bảng 3.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để xác định hàm lượng nước vượt quá 25%. Tuy nhiên, không có dữ liệu chính xác đã được xác định ở mức lớn hơn 25%. Vật liệu dễ bay hơi hòa tan trong nước, nếu có, được đo dưới dạng nước.

CHÚ THÍCH 1: Kiến thức về hàm lượng nước của các sản phẩm dầu mỏ là quan trọng trong quá trình tinh chế, mua, bán và chuyển giao các sản phẩm.

CHÚ THÍCH 2: Lượng nước được xác định bằng phương pháp này có thể được sử dụng để điều chỉnh thể tích liên quan đến việc chuyển lưu giữ của sản phẩm.
ISO 3733 được chuẩn bị bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 28, Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn, Tiểu ban SC 6, Chuyển hàng rời, trách nhiệm giải trình, kiểm tra và đối chiếu.

CÔNG TY TNHH SIS CERT

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0919 536 711

Email: phanqnhu11@gmail.com

Website: www.isosig.com

Trong quá trình thực hiện đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi-SIS CERT qua hotline 0919 536 711 | 0827 796 518 với đội ngũ nhân viên, chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

You cannot copy content of this page