Thiết lập mục tiêu môi trường theo ISO 14001

Thiết lập mục tiêu môi trường theo ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015Thiết lập mục tiêu môi trường

Tại sao lại quan trọng để thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường?

 

Việc xây dựng các mục tiêu môi trường phục vụ các mục đích quan trọng sau đây

  • Cụ thể hóa chính sách môi trường thành các mục tiêu cụ thể, hữu hình và có thể đo lường để thực hiện;
  • Cung cấp mục tiêu để hướng dẫn tổ chức lập kế hoạch và phát triển các chương trình môi trường một cách tập trung;
  • Cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá sự tiến bộ và thành công của các chương trình môi trường theo thời gian; và
  • Cung cấp cơ sở để báo cáo thành tích môi trường cho nội bộ và bên ngoài.

 

Các bước thiết lâp mục tiêu:

Bước 1: Theo mỗi cam kết trong Chính sách Môi trường, xác định các yêu cầu pháp lý hoặc các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ. Nếu có thể, có thể chấp nhận các mục tiêu và mục tiêu về môi trường làm điểm khởi đầu.

Bước 2: Đối với các vấn đề không có các tiêu chuẩn đã được thiết lập, thiết lập một hệ thống ghi chép để thu thập dữ liệu về các khía cạnh môi trường đang có kế hoạch kiểm soát.

Bước 3: Phân tích các dữ liệu thu thập được để xác định đường cơ sở.

Bước 4: So với cơ sở hiện tại, hãy đặt ra các mục tiêu mà tổ chức muốn đạt được theo thời gian.

Bước 5: Đánh giá các khả năng về tài chính, công nghệ và các yêu cầu khác cần thiết để đạt được các mục tiêu và mục tiêu.

Bước 6: Cải tiến các mục tiêu và chỉ tiêu để có thể đạt được và có thể mang lại sự hài lòng thực sự cho nhân viên khi đạt được.

Bước 7: Lập văn bản mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.

Hình chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức chứng nhận TNV-SIGMA CERT ban hành

 

Ví dụ các mục tiêu môi trường:

Các phát hiện môi trường đánh giá ban đầuCam kết chính sách môi trườngMục tiêu môi trườngChỉ tiêu môi trường
Phát thải chất thải quá mứcGiảm chất thảiGiảm thiểu và giảm chất thải được sản xuất từ các điểm bán lẻ

Giảm khối lượng vật liệu dùng để đóng gói các sản phẩm cụ thể

Giảm khối lượng của chất thải trung bình hàng ngày xuống bãi chôn lấp bằng 20 tấn (năm / năm 2)

Giảm khối lượng giấy được sử dụng trong bao bì đóng gói cho mỗi đơn vị sản phẩm “A” 10% (yr1 / yr2)

Thiếu kiểm soát việc lựa chọn và sử dụng các nguồn tài nguyênGiảm tiêu thụ nguồn tài nguyênGiảm tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất và văn phòngGiảm tiêu thụ năng lượng trên đơn vị sản phẩm của sản xuất 10% (năm1/ năm2)

Giảm tiêu thụ năng lượng 15% (năm 4 so với năm 2)

Không kiểm soát rủi ro về tràn đỗ dầuHạn chế tạo ra các chất gây ô nhiễm cho môi trườngGiảm khả năng xảy ra sự cố tràn đổ dầuGiảm khả năng tràn đổ dầu nghiêm trọng dưới 0, 2%  trong năm tới
Thiết bị lỗi thời và không đủPhù hợp với công nghệ để giảm thiểu ô nhiễmĐầu tư vào công nghệ tốt nhất hiện có để giảm vấn đề ô nhiễmĐầu tư 5% of doanh thu vào cải tiến môi trường cho 3 năm tới (yr1-yr3)
Thiếu nhận thức về môi trườngCung cấp giáo dục và đào tạo môi trườngGia tăng nhận thức mơi trường cho nhân viênLập kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo hàng tháng cho nhân viên mm/yy
Yếu về quan hệ công chúngCải thiện quan hệ với các bên ngoàiCải tiến khiếu nại về môi trường

Hỗ trợ chương trình môi trường cộng đồng

Giảm 25% số khiếu nại trong năm nay

Tổ chức hai chiến dịch môi trường trong năm tới

You cannot copy content of this page