HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 CHO CÔNG TY SẢN XUẤT

Thiết lập mục tiêu môi trường là những mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong tương lai.

Bạn có thấy mình tự hỏi làm thế nào các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường được cho là hoạt động trong ISO 14001? Tại sao ISO 14001 yêu cầu đặt ra các mục tiêu về môi trường? Các mục tiêu và chương trình dự kiến ​​sẽ được liên kết với các mục tiêu này là gì? 

Tổng quan về thiết lập mục tiêu môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

ẢNH MINH HỌA THIẾT LẬP MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG
 • Mục tiêu là phương tiện cung cấp bằng chứng có thể xác minh được rằng bạn đã thực sự đạt được kết quả mong đợi của EMS. Ví dụ, mục tiêu môi trường của bạn có thể là giảm phát sinh chất thải nguy hại. Sau đó, bạn có thể đặt mục tiêu giảm 20% trong vòng 12 tháng. Theo cách nói của ISO 14001, mục tiêu là “tài liệu” trong khi kết quả của mục tiêu là “hồ sơ”. Tài liệu có thể được sửa đổi trong khi hồ sơ không thể. Ví dụ: bạn có thể sửa đổi các mục tiêu của mình, nhưng bạn không thể thay đổi các kết quả đạt được mục tiêu của mình.
 • Khi đặt mục tiêu, hãy đảm bảo rằng bạn không quá tham vọng — đặc biệt là trong năm đầu tiên thực hiện. Đặt mục tiêu thực tế và hợp lý, dễ đạt được trong năm đầu tiên. Bạn không muốn tổ chức của mình thất bại ngay lần đầu tiên cố gắng đạt được mục tiêu về môi trường. Thất bại có thể khiến các thành viên trong nhóm của bạn mất tinh thần. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn đặt ra một mục tiêu có thể đạt được và đạt được nó trong năm đầu tiên và sau đó đặt ra những mục tiêu tích cực hơn trong những năm tiếp theo.
 • Trong ISO 14001, bạn đang sử dụng các mục tiêu môi trường của mình để xác định, theo dõi và thông báo cho nhân viên và các bên quan tâm về mục tiêu của việc cải tiến hệ thống quản lý môi trường (EMS) của bạn. Chúng cần phải được làm cho phù hợp ở tất cả các cấp của tổ chức cần biết chúng và chúng cần phải nhất quán với chính sách môi trường của bạn, vì đây là mục tiêu tổng thể đã nêu của EMS.

Nội dung?

Tại sao phải thiết lập mục tiêu môi trường?

 • Nếu bạn là một ngành công nghiệp dựa trên dịch vụ và chính sách môi trường của bạn nói về tầm quan trọng của việc giảm tiêu thụ năng lượng và giảm chất thải văn phòng, thì mục tiêu giảm lượng hóa chất được sử dụng trong quá trình bảo trì tòa nhà của bạn không có ý nghĩa gì. Sẽ tốt hơn nếu có một mục tiêu liên quan đến việc giảm năng lượng liên quan đến việc giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao hàng của bạn
 • Thiết lập mục tiêu môi trường sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty tổ chức của chúng ta, tại sao nó lại quan trọng?
  • Giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu thô.
  • Giảm thiểu việc thải các chất gây ô nhiễm không khí ra môi trường.
  • Tuân thủ tất cả các luật môi trường hiện hành.
  • Sử dụng các sản phẩm tái chế nếu khả thi.
  • Ngừng mua các hóa chất có chứa chất gây ung thư.
  • Bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
  • Hãy là một người hàng xóm có trách nhiệm.
  • Tăng cường sự cởi mở với nhân viên và công chúng

Các nội dung chính cần phải có trong việc thiết lập mục tiêu môi trường?

Các nội dung chính cần phài có khi thiết lập mục tiêu môi trường:

 • Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu môi trường ở từng cấp và các bộ phận chức năng liên quan, có tính đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các nghĩa vụ tuân thủ liên quan và cân nhắc đến các rủi ro và cơ hội của tổ chức.
 • Các mục tiêu môi trường phải:
  • Nhất quán với chính sách môi trường;
  • Đo lường được (nếu có thể);
  • Được theo dõi;
  • Được trao đổi;
  • Được cập nhật khi thích hợp.
 • Tổ chức phải duy trì các thông tin dạng văn bản về các mục tiêu môi trường.
 • Về hoạch định hành động để đạt được các mục tiêu môi trường
 • Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định:
  • Những gì sẽ được thực hiện;
  • Những nguồn lực gì được yêu cầu;
  • Ai là người chịu trách nhim;
  • Khi nào mục tiêu được hoàn thành;
 • Cách thức để đánh giá các kết quả, bao gồm cả các chỉ số để theo dõi tiến trình nhằm đạt được các mục tiêu môi trường có thể đo được của mình
 • Tổ chức phải cân nhắc cách thức hành động để đạt được các mục tiêu về môi trường của mình có thể tích hợp vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức.

Làm thế nào để thiết lập mục tiêu môi trường phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và tốt nhất?

Trong tiêu chuẩn ISO 14001, họ thảo luận các mục tiêu và chỉ tiêu cùng nhau và điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng. Các mục tiêu tốt nhất được gọi là mục tiêu SMART (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế và dựa trên thời gian) và cách tạo mục tiêu này làm cho mục tiêu trở thành một phần không thể thiếu của mục tiêu. Dưới đây là giải thích về cách sử dụng năm yếu tố này để thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu tốt về môi trường.

Cụ thể

Điều đầu tiên cần thiết trong một mục tiêu tốt là nó phải cụ thể, bao gồm một mục tiêu cụ thể. Nếu văn phòng của bạn có mục tiêu “giảm mức sử dụng giấy”, bạn có thể nói về bất cứ điều gì từ một tờ giấy để giảm 80% lượng giấy được sử dụng bằng cách chỉ xem xét tài liệu trực tuyến. Bạn đang nói về số lượng giấy, hoặc chi phí của giấy được sử dụng? Bằng cách cụ thể, mục tiêu của bạn dễ hiểu hơn và sẽ ít bị hiểu lầm hơn bởi những người đang cố gắng thực hiện kế hoạch.

Có thể đo lường được

 • Nếu bạn không có cách nào để đo lường một quy trình đang hoạt động như thế nào bây giờ, thì làm thế nào bạn sẽ biết liệu bạn đã thực hiện bất kỳ cải tiến nào hay chưa?
 • Bản thân tiêu chuẩn thậm chí còn đề cập rằng các mục tiêu và chỉ tiêu phải có thể đo lường được khi có thể thực hiện được. Một ví dụ về mục tiêu có thể đo lường được sẽ là giảm 10% lượng chất thải không thể tái chế được tạo ra bởi các quy trình của bạn. Nếu bạn có một công ty xử lý chất thải tính phí bạn theo trọng lượng của chất thải được loại bỏ, bạn sẽ có thể đo lường điều này khá dễ dàng. Đúng là một số thứ có thể có lợi mà không cần phải có biện pháp trực tiếp, chẳng hạn như thay thế một chiếc máy cũ bằng một chiếc máy mới hơn và hiệu quả hơn, nhưng những điều này sẽ rất ít.

Đã đồng ý

Để thực hiện mục tiêu của bạn, bạn cần phải có sự đồng ý của những người sẽ thực hiện công việc. Nếu bạn muốn nhân viên văn phòng làm việc với mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng giấy, thì sẽ có lợi nếu họ đồng ý rằng việc này có thể được thực hiện và bằng cách nào. Nếu bạn đến từ bên ngoài và yêu cầu văn phòng giảm sử dụng giấy đến 80%, khi không ai tin rằng điều này có thể đạt được, bạn đã có một khởi đầu tồi tệ và việc đạt được mục tiêu của bạn sẽ thất bại. Có thỏa thuận cũng giúp đảm bảo các mục tiêu và chỉ tiêu được phân phối đến tất cả các khu vực liên quan của tổ chức.

Thực tế

 • Bằng cách biến mục tiêu thành hiện thực
 • Bạn có thể thu thập tốt hơn sự hợp tác cần thiết
 • Của những người trong quá trình bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi. 
 • Như đã nói ở trên, nếu không ai tin rằng bạn có thể giảm sử dụng giấy đến 80%
 • Thì tốt hơn hết bạn nên đặt mục tiêu của mình là 45%. 
 • Nếu bạn đạt được tốt hơn mục tiêu của mình
 • Hoặc thay đổi nó muộn hơn khi mọi thứ đang tiến triển tốt hơn mong đợi
 • Thì tác hại của điều đó là gì?

Dựa trên thời gian

 • Có một khoảng thời gian gắn liền với việc hoàn thành mục tiêu
 • Cho phép bạn theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu của mình. 
 • Nếu mục tiêu của bạn chưa kết thúc
 • Làm thế nào bạn biết khi nào bạn đã đạt được đủ
 • Và có thể đặt mục tiêu mới và mục tiêu để cải thiện nhiều hơn ở những nơi khác?

Trách nhiệm soạn thảo, phê duyệt thiết lập mục tiêu môi trường?

 • Việc soạn thảo, phê duyệt thiết lập mục tiêu môi trường
 • Phải phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian làm được,…
 • Lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý môi trường của tổ chức:
  • Theo tần suất được hoạch định, để đảm bảo nó luôn phù hợp
  • Thỏa đáng và có hiệu lực: trường nhóm ISO, nhân viên, giám đốc,….

Thực hiện thiết lập mục tiêu môi trường được phổ biến áp dụng như thế nào?

 • Đây là kế hoạch, thường được viết ra, xác định ai, cái gì, khi nào, ở đâu
 • Và bằng cách nào để kế hoạch đạt được mục tiêu và mục tiêu.
 • Đây có thể là một kế hoạch cho từng mục tiêu
 • Hoặc một kế hoạch cho tất cả cùng nhau
 • Nhưng kế hoạch này nhằm xác định con đường để đạt được kết quả mong đợi của bạn

Mẫu thiết lập mục tiêu môi trường tham khảo?

Mẫu ví dụ thiết lập:

Mục tiêu tổng thểChỉ tiêuCác bên liên quan
Giảm sự cố tràn hóa chấtĐào tạo tất cả nhân viên trước ngày 1/9/2012. Giảm 50% số lượng sự cố tràn đến ngày 1/1/2013.Sản xuất và bảo trì. Vận chuyển và tiếp nhận. Nhóm đào đạo về môi trường.
Ngừng mua hóa chất có chứa chất gây ung thưĐánh giá các giải pháp thay thế trước ngày 1/1/2013. Đặt chính sách mua hàng trước ngày 1/1/2013.Nhóm phát triển sản phâm. Bộ phận mua hàng.
Nâng cao nhận thức của nhân viênĐào tạo tất cả nhân viên về quản lý môi trường.Tất cả nhân viên.
MẪU VÍ DỤ

Tóm lược và khẳng định yêu cầu của việc thiết lập mục tiêu môi trường theo ISO 14001:2015?

 • Lý do chính của các mục tiêu môi trường là:
  • Cung cấp một mục tiêu rõ ràng cho tất cả nhân viên trong tổ chức
  • Để làm việc hướng tới các mục tiêu môi trường tổng thể. 
 • Trên thực tế, những điều này giúp mọi người có thể biết chương trình môi trường đang hướng tới đâu. 
 • Tuy nhiên, cùng với việc giảm tác động của bạn đến môi trường
 • Vốn là lý do chính để thực hiện hệ thống quản lý môi trường
 • Các mục tiêu bạn đặt ra cũng có thể giúp giảm chi phí do chất thải gây ra. 
 • Thông thường, những khu vực có chất thải lớn nhất là khu vực có tác động môi trường lớn nhất
 • Và việc giảm lượng chất thải này có lợi gấp hai lần là giảm dấu vết môi trường
 • Và giảm chi phí cho nguồn tài chính cuối cùng của bạn.